GRATULUJEMY NASZYM BENEFICJENTOM PODPISANYCH UMÓW!

W dniu 25 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zduńska Wola miało miejsce uroczyste podpisanie umów o przyznanie pomocy pomiędzy beneficjentami a Samorządem Województwa Łódzkiego w ramach działań: „Podejmowanie działalności gospodarczej”, „Rozwijanie działalności gospodarczej”, „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, objętych inicjatywą LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dodatkowo podczas spotkania pracownicy Wydziału Płatności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przeprowadzili szkolenie poświęcone rozliczeniom powyższych operacji. Pierwszy nabór wniosków jaki przeprowadziliśmy dla przedsiębiorców i osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą trwał od 03 do 20 kwietnia 2017 roku. Wszystkie złożone wnioski otrzymały dofinansowanie, jednak nie wszystkie zmieściły się w limicie dostępnych środków. W ramach konkursu dla osób podejmujących działalność gospodarczą alokacja środków wynosiła 600 000 zł., a wsparcie miało charakter premii w wysokości 50 000 zł, dzięki czemu udało nam się dofinansować 12 przyszłych przedsiębiorców na 13 złożonych wniosków. Dla firm już funkcjonujących, alokacja środków wynosiła 1 400 000 zł., jednak ilość wniosków przewyższyła zakładany budżet o ponad połowę. Z 13 złożonych wniosków, 5 projektów zmieściło się w limicie dostępnych środków. Kolejny nabór wniosków jaki przeprowadziliśmy dotyczył działania związanego z budową lub przebudową ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Konkurs trwał od 12 do 26 czerwca 2017 r., zaś kwota alokacji środków wyniosła 950 000 zł. W ramach ogłoszonego naboru zostały złożone 4 wnioski o przyznanie pomocy, w tym jeden przez jednostkę samorządu terytorialnego, zaś trzy przez stowarzyszenia. Jednym z beneficjentów tego działania jest Ochotnicza Straż Pożarna w Borkach Prusinowskich (Gmina Szadek), która jako pierwsza podpisała umowę przyznania pomocy.

Serdecznie gratulujemy Beneficjentom i życzymy powodzenia w realizacji!