Kolejne granty przed nami!

 
Termin: 30 lipca – 13 sierpnia 2018 r.
 
Do aplikowania o środki zapraszamy organizacje rejestrowe, tj.:
✔️ stowarzyszenia,
✔️ fundacje,
✔️ koła gospodyń wiejskich,
✔️ kluby sportowe,
✔️ ochotnicze straże pożarne,
z obszaru gmin: Poddębice, Zadzim, Szadek, Zduńska Wola, Zapolice.