Nowe formularze wniosków

Uprzejmie informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonała aktualizacji wzorów formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020. Nowe wzory dokumentów, obowiązują  od 16 października 2017 r.

Ww. dokumenty  są dostępne na naszej stronie w zakładce FORMULARZE WNIOSKÓW oraz na stronie internetowej ARiMRhttp://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html