Ogłoszenie o naborze 3/2022 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury

Czechy, 03.01.2022 r.   OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2022   Lokalna Grupa Działania „Podkowa” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  I. Termin i miejsce składania wniosków: od dnia 20 … Czytaj dalej Ogłoszenie o naborze 3/2022 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury