Ogłoszenie o naborze nr 1/2023/G – Projekt Grantowy

Data publikacji: 20 listopada 2023 r. OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2023/G Lokalna Grupa Działania „Podkowa” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego … Czytaj dalej Ogłoszenie o naborze nr 1/2023/G – Projekt Grantowy