Aktualności

RUSZAMY Z GRANTAMI!

więcej

Konsultacje społeczne – aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym projektem zmian Lokalnej Strategii Rozwoju. Z dokumentem można zapoznać się w biurze LGD oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 13.03.2018 r. do godz. 12.00.

więcej

Warsztaty z wniosku o płatność

W dniu 9 lutego 2018 r. pracownicy Wydział Płatności Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, przeprowadzili warsztaty skierowane do Beneficjentów, którzy podpisali  umowy i będą realizować zadania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”w zakresie:
– podejmowania działalności gospodarczej
– rozwijania działalności gospodarczej, oraz
– budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Na warsztaty do siedziby Urzędu Gminy w Zduńskiej Woli przybyli beneficjenci z terenu LGD „Podkowa” oraz LGD „Przymierze Jeziorsko”. Celem spotkania było zapewnienie złożenia wysokiej jakości wniosków o płatność oraz prawidłowe rozliczenie przyznanej pomocy. Zarząd Województwa Łódzkiego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnym wnioskodawcom planuje kolejne warsztaty w ramach inicjatywy LEADER.

więcej