Aktualności

Zaproszenie Rada Programowa

Szanowni Członkowie Rady Programowej, 

W związku z zakończeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje  w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (ogłoszenie o naborze nr 7/2019) zapraszam na posiedzenie Rady Programowej LGD „Podkowa”, które odbędzie się w dniu 31 stycznia 2020 r. (piątek) o godz. 10:00 w siedzibie LGD „Podkowa”, Czechy 142, 98-220 Zduńska Wola.

więcej

Zapraszamy na Warsztat refleksyjny

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” zaprasza na warsztat refleksyjny, który realizowany jest w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Podkowa” na lata 2014-2020. Warsztat odbędzie się 29 stycznia br. (środa) w godzinach 10.00-14.00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Podkowa”, Czechy 142.

więcej

OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU GRANTOWEGO NR 1/2019/G – „Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców LGD”

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” przedstawia  wyniki oceny Rady Programowej z dnia 12.12.2019r. wraz z dokumentacją naboru nr 1/2019/G w zakresie  „Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców LGD”

więcej