Aktualności

OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU GRANTOWEGO NR 4/2018/G – „Ochrona, promocja i rozwój obszaru LGD w tym produktów lokalnych oraz dziedzictwa lokalnego””

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” przedstawia poniżej wyniki oceny wraz z pełną dokumentacją naboru nr 4/2018/G w zakresie  „Ochrona, promocja i rozwój obszaru LGD w tym produktów lokalnych oraz dziedzictwa lokalnego” po ocenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Podkowa” dokonanej w dniu 26.09.2018r.

więcej

OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU GRANTOWEGO NR 3/2018/G – „Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców LGD”

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” przedstawia poniżej wyniki oceny wraz z pełną dokumentacją naboru nr 3/2018/G w zakresie  „Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców LGD” po ocenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Podkowa” dokonanej w dniu 26.09.2018r.

więcej

Zapraszamy na posiedzenie Rady Programowej

W związku z zakończeniem naborów wniosków o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania   19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na przedsięwzięcia:

 • Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców LGD (ogłoszenie o naborze nr 3/2018/G) 
 • Ochrona, promocja i rozwój obszaru LGD w tym produktów lokalnych oraz dziedzictwa lokalnego” (ogłoszenie o naborze nr 4/2018/G)

zapraszam na posiedzenie Rady Programowej LGD „Podkowa”, które odbędzie się w dniu 26 września 2018 r. (środa) o godz. 12:00 w siedzibie LGD „Podkowa”, Czechy 142, 98-220 Zduńska Wola.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie kworum i prawomocności posiedzenia.
 3. Wybór Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej.
 4. Omówienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów wniosków
  o powierzenie grantu.
 6. Złożenie oświadczeń i deklaracji przez członków Rady Programowej.
 7. Ocena wniosków wg zgodności z LSR i oraz podjęcie decyzji w sprawie wyboru wniosków objętych dofinansowaniem.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie.

Z poważaniem

Piotr Sęczkowski
Przewodniczący Rady Programowej

więcej