Aktualności

Informacja o pracy biura

Informujemy, że zgodnie z aktualnymi zaleceniami w dniach 31.03.2021 r. – 09.04.2021 r. biuro LGD pracuje zdalnie. Z pracownikami biura można kontaktować się telefonicznie lub mailowo:

– telefon komórkowy: 519 057 250 lub 505 751 577

– e-mail: lgdpodkowa@gmail.com

W sprawach szczególnych, wymagających wizyty w biurze LGD, prosimy o wcześniejsze umówienie telefoniczne.

Ewa Padzik,

Prezes Zarządu

więcej

WYNIKI OCENY NABORU NR 4/2021

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” przedstawia wyniki oceny naboru nr 4/2021 w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej dokonanej przez Radę Programową LGD „Podkowa” w dniu 24 marca 2021 r.

Protokół  zposiedzenia Rady Programowa – 24 03 2021

Uchwała nr XIII 158 21 w prawie przyjęcia listy operacji zgodnych z LSR 4 2021

Lista operacji zgodnych z LSR 4 2021

Uchwała nr XIII 166 21 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych 4 2021

Lista operacji wybranych 4 2021

Formularz protestu

więcej

WYNIKI OCENY NABORU NR 3/2021

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” przedstawia wyniki oceny naboru nr 3/2021 w zakresie: Rozwijania działalności gospodarczej dokonanej przez Radę Programową LGD „Podkowa” w dniu 24 marca 2021 r.

Protokół z posiedzenia Rady Programowej – 24 03 2021

Uchwała XIII 147 21 w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z LSR 3 2021

Lista operacji zgodnych z LSR 3 2021

Uchwała XIII 156 21 w sprawie przyjęcia listy operacji wybrancych 3_2021

Lista operacji wybranych 3 2021

Uchwała XIII 157 21 w sprawie przyjęcia listy operacji niewybrancych 3_2021

Lista operacji niewybranych 3 2021

Formularz protestu

więcej