Aktualności

Ogłoszenie o naborze nr 1/2019/G – Projekt grantowy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie.”

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2019/G

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania   19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

na przedsięwzięcie:

Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców LGD

realizowane w ramach Projektu Grantowego

  1. Termin i miejsce składania wniosków o powierzenie grantu:

Od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 października 2019 r.

więcej

Europejskie Forum Gospodarcze – 16-17.09.2019r. – Łódź

więcej

100 urodziny Województwa Łódzkiego!

W najbliższą sobotę zapraszamy na 💯 urodziny Województwa Łódzkiego 💯🎂🎁
Nasz region reprezentować będą Koło Gospodyń Wiejskich w Czechach oraz Klimeko Sp z o o.
Zapraszamy do Łęczycy! Start godz. 15.00!

więcej