Aktualności

Walne Zebranie

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Podkowa” zgodnie z przepisami  § 17 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia zwołuje na dzień 30 czerwca 2014 roku (poniedziałek) na godzinę 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zduńska Wola ul. Zielona 30 WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW Lokalnej Grupy Działania „Podkowa”  z następującym porządkiem obrad:

 

więcej

Posiedzenie Rady Programowej

Na postawie § 21 pkt 5 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podkowa” oraz na postawie § 14 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podkowa”, w związku z zakończeniem naboru nr VI/ORW w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz naboru nr VI/MP w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla „Małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi zwołane zostało kolejne posiedzenie Rady Programowej, w celu dokonania oceny złożonych wniosków. Nowy termin zebrania został wyznaczony na dzień 26.06.2014 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30.

więcej

Posiedzenie Rady Programowej

 

Na postawie § 21 pkt. 5 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podkowa” oraz na postawie § 8 Regulaminu Organizacyjnego Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podkowa”, w związku z zakończeniem naboru nr VI/ORW w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz naboru nr VI/MP w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla „Małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

zwołuję posiedzenie Rady Programowej, w celu dokonania oceny złożonych wniosków.
Zebranie odbędzie się dnia 24.06.2014 r. (wtorek) o godz. 16.00 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30.

więcej

Strona 59 z 65« Pierwsza...51015...5758596061...65...Ostatnia »