Aktualności

W-ARTA

W-ARTA

Harmonogram aktywnego wypoczynku

Formularz zgłoszeniowy

więcej

Szkolenie dla liderów

Instytut Konsultantów w imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zaprasza na cykl bezpłatnych szkoleń dla liderów społecznych z  obszarów wiejskich województwa łódzkiego.

W ramach cyklu odbędą się trzy bezpłatne zjazdy tematyczne.

 Celem cyklu szkoleń jest:

– podniesienie kompetencji lokalnych liderów w zakresie działań oddalonych na terenach wiejskich województwa łódzkiego

– wzmocnienie działalności organizacji pozarządowych na terenach wiejskich

– aktywizacja działań oddalonych na terenach wiejskich

– aktywizacja mieszkańców wsi, rozwijanie przedsiębiorczości na wsi

– integracja środowiska lokalnych liderów z trenerów wiejskich województwa łódzkiego.

więcej

Grant na lepszy start! Zapraszamy :)

Dnia 01.08.2014r. został otwarty konkurs na mikrototacje w ramach programu „Grant na lepszy start”, współfinansowany z PO FIO 2014-2020. Realizatorami konkursu jest Stowarzyszenie LGD POLCENTRUMCentrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS oraz Samorząd Województwa Łódzkiego i Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień.

GRANT NA LEPSZY START to program wsparcia młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa łódzkiego. Wspieramy udzielając doradztwa oraz organizując konkursy na mikrodotacje w wysokości do 5 tys. zł na inicjatywy oddolne. To jedno z pierwszych takich przedsięwzięć, w którym o środki mogą się ubiegać poza formalnie zarejestrowanymi organizacjami pozarządowymi także grupy działające nieformalnie (koła gospodyń wiejskich, grupy młodzieżowe, grupy sąsiedzkie, rady sołeckie itp.).

więcej