Aktualności

Posiedzenie Rady Programowej

Na postawie § 21 pkt 5 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podkowa” oraz na postawie § 14 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podkowa”, w związku z zakończeniem naboru nr VI/ORW w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz naboru nr VI/MP w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla „Małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi zwołane zostało kolejne posiedzenie Rady Programowej, w celu dokonania oceny złożonych wniosków. Nowy termin zebrania został wyznaczony na dzień 26.06.2014 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30.

więcej

Posiedzenie Rady Programowej

 

Na postawie § 21 pkt. 5 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podkowa” oraz na postawie § 8 Regulaminu Organizacyjnego Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podkowa”, w związku z zakończeniem naboru nr VI/ORW w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz naboru nr VI/MP w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla „Małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

zwołuję posiedzenie Rady Programowej, w celu dokonania oceny złożonych wniosków.
Zebranie odbędzie się dnia 24.06.2014 r. (wtorek) o godz. 16.00 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30.

więcej

NOC ŚWIĘTOJAŃSKA 2014

projekt b3

Regulamin konkursu Wianek Świętojański 2014

więcej