Aktualności

Lokalny rozwój w ramach podejścia Leader – cechy

Działania „LEADER” po 2013 roku (PROW 2014-2020) nadal oparte będą o cechy wypracowane przez ponad 20 lat istnienia tego podejścia w Europie.

Kończy się okres programowania 2007-2013, słusznym wydaje się być przypomnienie sobie czym lokalne grupy działania w Unii Europejskiej powinny się kierować, przygotowując się do tworzenia lokalnych strategii rozwoju na lata 2104 – 2020 .

Doświadczenia z dotychczasowych edycji podejścia Leader pokazały iż słusznym jest kontynuowanie głównych zasada podejścia Leader.  Rozwój Kierowy przez Lokalną Społeczność (RKLS) mają być zatem podejściem partnerskim (w formie lokalnych grup działania – LGD), oddolnym (decyzje o wyborze operacji powinny zapadać na poziomie LGD), terytorialnym(skupionym na rozwoju konkretnego, dobrze zdefiniowanego i spójnego obszaru w oparciu o przygotowaną z udziałem lokalnych społeczności lokalną strategią rozwoju – LSR), z integrowanym, wykorzystującym różne firmy współpracy sieciowania oraz innowacyjnym.

Zobacz filmy przygotowane przez Europejską Sieć Rozwoju Obszarów Wiejskich ENRD na temat:

Źródło: http://www.leaderatorium.edu.pl/

więcej

Promocja Biuletynu Szadkowskiego

W piątIMG_6085ek, 6 grudnia 2013 r., Lokalna Grupa Działania „Podkowa” miała przyjemność uczestniczyć w spotkaniu promującym 13 tom Biuletynu Szadkowskiego.

więcej

Sezon świąteczny rozpoczęty…

IMG_5978Warsztaty rękodzieła, tradycyjne specjały, wspomnienia oraz plany  – tak w skrócie można podsumować coroczne spotkanie kół gospodyń wiejskich zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania „Podkowa”.

więcej