Podpisanie umowy na projekt współpracy SPORT

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” wraz z trzema partnerami tj. Lokalną Grupą Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, Stowarzyszeniem LGD „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” i Stowarzyszeniem LGD „Przymierze Jeziorsko”, podpisała w dniu 5.08.2019 r. umowę na realizację projektu współpracy pn. Siłownie Punktem Obszaru Rekreacji Turystycznej (SPORT). Operacja dotyczy budowy siłowni na świeżym powietrzu, na które partnerzy otrzymali dofinansowanie w łącznej kwocie 620 tys. zł. Realizacja projektu rozpocznie się jeszcze w tym roku.

Operacja pod akronimem SPORT polegać będzie na utworzeniu wspólnej oferty turystyczno-rekreacyjno-sportowej. Na obszarze wszystkich LGD partnerskich powstanie łącznie 37 siłowni plenerowych, w tym na terenie LGD „Podkowa” 5 z nich. Dodatkowo, w ramach projektu wykonane zostaną: smycze promocyjne, zdjęcia terenu oraz QR kody, co stanowić będzie element innowacyjny projektu. Podsumowaniem projektu będzie wspólna konferencja.