Posiedzenie Rady Programowej LGD „Podkowa”

Informujemy o posiedzeniu Rady Programowej LGD „Podkowa”, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018 r. (wtorek) o godz. 10:00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Podkowa”, Czechy 142, 98-220 Zduńska Wola. Posiedzenie dotyczyć będzie ponownego rozpatrzenia wniosków, do których zostały złożone protesty w ramach ogłoszonego naboru nr 2/2018, w zakresie:

  • podejmowania działalności gospodarczej

poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.