Szkolenie z wypełnienia wniosku o płatność dla naszych beneficjentów

Szanowni Państwo!

Zapraszamy na szkolenie wszystkich beneficjentów, którzy podpisali umowy i będą realizować zadania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie:
– podejmowania działalności gospodarczej
– rozwijania działalności gospodarczej,
– budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Spotkanie pod hasłem wypełniania wniosku o płatność odbędzie się 09 lutego 2018 roku na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zduńska Wola w godz. 10.00-13.00. Celem szkolenia, które poprowadzą pracownicy Wydziału Płatności Urzędu Marszałkowskiego WŁ, będzie zapewnienie złożenia wysokiej jakości wniosków o płatność oraz prawidłowe rozliczenie przyznanej pomocy. Liczymy na Państwa obecność!