Wizyta studyjna dla mieszkańców LGD „Podkowa” w Krajnie Złotowskiej

W połowie września pięćdziesięciu mieszkańców obszaru LGD „Podkowa” wzięło udział w trzydniowej wizycie studyjnej do Wielkopolski, na teren Lokalnej Grupy Działania „Krajna Złotowska”. Odwiedzenie sąsiedniego regionu było możliwe dzięki partnerstwu oraz wsparciu finansowemu z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt pn. „Wizyta studyjna dla mieszkańców LGD „Podkowa” w Krajnie Złotowskiej” miał na celu poprawę jakości życia mieszkańców naszego obszaru, wymianę wiedzy i informacji oraz promowanie inicjatyw oddolnych. W wyniku realizacji operacji wzrosła wiedza i zainteresowanie uczestników projektu możliwościami podjęcia dodatkowych źródeł dochodu oraz planowania partycypacyjnego. Uczestnicy wizyty poznali działania rolników i przedsiębiorców z Wielkopolski, nauczyli się pracy w grupie dla dobra wspólnego, zaś wyjazd w teren do gospodarstw agroturystycznych pokazał dobre praktyki mieszkańców obszaru LGD „Krajna Złotowska”, które warto powielać. Harmonogram wizyty był bardzo napięty. Nasi mieszkańcy wzięli udział w warsztatach partnerstwa lokalnego oraz wspólnie zastanawiali się jak zaplanować rozwój wsi od nowa. Wyznając zasadę „Lepszy przykład niż wykład”, uczestnicy wyjazdu obserwowali dobre praktyki wykorzystania funduszy unijnych na terenie gmin Lipka, Złotów, Łąkie czy Kełpin. Wzięli także udział w warsztatach makramy oraz kowalstwa.  Prawdziwą ucztą dla oka i podniebienia była wizyta na Hawajach – w najlepszym gospodarstwie agroturystycznym Wielkopolski, słynącym z hodowli danieli. Doskonałym pomysłem na biznes rodzinny okazał się również Gościniec Poziomka w Kujankach. Pobyt na terenie Krajny Złotowskiej był bardzo udany dzięki naszemu przewodnikowi, animatorowi lokalnemu, który od lat zajmuje się tematem partnerstw lokalnych – Panu Markowi Romańcowi. Wracaliśmy do domu pełni energii i pomysłów. Zawiązaliśmy nowe znajomości i kontakty z nadzieją na wspólną współpracę między regionami.

GALERIA ZDJĘĆ Z WYJAZDU STUDYJNEGO