Zapraszamy na warsztaty

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” serdecznie zaprasza przedstawicielki
Kół Gospodyń Wiejskich oraz sołectw z obszaru LGD „Podkowa”,
na spotkanie aktywizujące, które odbędzie się
4 grudnia 2013 r. (środa) o godz.16.00
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sporu w Zapolicach (ul. Główna 14).