Budżet Obywatelski ŁÓDZKIE NA PLUS

Lokalna Grupa Działania “Podkowa” od 1 września do 30 listopada 2021 r. realizowała zadanie publiczne pn.: “Zakup czujnika jakości powietrza z zewnętrznym wyświetlaczem wraz z oczyszczaczami powietrza dla przedszkola” mające na celu podniesienie świadomości lokalnej społeczności w temacie aktualnej jakości powietrza w Czechach.

W ramach zadania:

  1. zakupiono czujnik jakości powietrza i zamontowano go na budynku szkoły w Czechach;
  2. zakupiono tablicę LED i zamontowano ją na budynku przedszkola w Czechach;
  3. zakupiono abonament na informację online dotyczącą odczytów z czujnika
    https://airly.org/map/pl/#51.605734,18.903622,i86809;
  4. zakupiono oczyszczacze powietrza wraz z dodatkowymi kompletami filtrów i umieszczono je w salach przedszkola w Czechach;
  5. przeprowadzono zajęcia edukacyjne w przedszkolu w Czechach.