Nasze działania – budujemy LSR

Złożyliśmy Strategię

Nowa Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027

Walne Zebranie Członków – zatwierdzenie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Walne Zebranie Członków i warsztat partycypacyjny

Wysłuchanie publiczne – Zadzim

Wysłuchanie publiczne -Gmina Zadzim

Konsultacje dokumentów

Konsultacje dokumentów

Warsztaty metodą World Cafe z uczniami

Warsztaty metodą World Cafe z uczniami

 

Wysłuchanie publiczne – Zduńska Wola

Wysłuchanie publiczne – Zduńska Wola

Zakończyliśmy przyjmowanie arkuszy pomysłu

Zakończyliśmy przyjmowanie arkuszy pomysłu

Wysłuchanie publiczne – Zapolice

Wysłuchanie publiczne – Zapolice

Walne Zebranie Członków i konsultacje nowej strategii

Walne Zebranie Członków i konsultacje nowej strategii

Spotkanie Zarządu oraz zespołu opracowującego LSR

Spotkanie Zarządu oraz zespołu opracowującego LSR

Warsztat strategiczny – władza lokalna

Warsztat strategiczny – władza lokalna

Konsultacje nowej LSR – KGW i seniorki

Spotkanie z KGW Czechy – konsultujemy LSR

Arkusz pomysłu dla przedsiębiorców

Wypełnij – arkusz pomysłu dla przedsiębiorców

Arkusz pomysłu dla aktywnych społeczności

Wypełnij – arkusz pomysłu dla aktywnych społeczności

Spotkanie koordynatorów gminnych dot. Punktów Konsultacyjnych

Punkty Konsultacyjne w każdej gminie

Zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego ds. lokalnej strategii rozwoju

Zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego

Podsumowanie konsultacji społecznych – skrót raportu.

Podsumowanie konsultacji społecznych

Dziękujemy za udział w konsultacjach społecznych!

Konsultacje społeczne już za nami!

5 września 2022 r. – powołanie pierwszego zespołu ds. opracowania LSR

Zespół ds. opracowania LSR – zaproszenie

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych w celu opracowania LSR na lata 2023-2027.

Zapraszamy na konsultacje społeczne

18 lipca 2022 r. – podpisanie Umowy na wsparcie przygotowawcze.

Umowa na wsparcie przygotowawcze podpisana!