Zestawienie rzeczowo-finansowe

Na podstawie § 5 pkt. 20 Umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju nr 6933-UM0500018/09 LGD podaje do publicznej wiadomości zestawienia rzeczowo – finansowe operacji, stanowiące załączniki do umów przyznania pomocy:

  1. Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 do umowy przyznania pomocy w ramach działania “Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” nr 00001-6932-UM0500068/09 – zestawienie rzeczowo – finansowe operacji
  2. Załącznik nr 1 do Aneksu nr 2 do umowy przyznania pomocy w ramach działania “Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” nr 00025-6932-UM0502953/09zestawienie rzeczowo – finansowe operacji
  3. Załącznik do Umowy przyznania pomocy nr 00049-6932-UM0505029/10 w ramach działania “Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW na lata 2007-2013 – zestawienie rzeczowo – finansowe operacji