Projekt współpracy SPORT

 

Typ projektu: Projekt współpracy

Tytuł projketu: Siłownie Punktem Obszaru Rekreacji Turystycznej

Akronim: SPORT

Działanie: 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie: 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

Cel projektu: Stworzenie wspólnej oferty turystyczno-rekreacyjno-sportowej o dużym zasięgu rozpoznawalności wraz z elementami innowacyjnymi zwiększającej świadomość społeczną na temat zdrowego i aktywnego trybu życia poprzez utworzenie 37 siłowni plenerowych na obszarze 4 LGD w ciągu 2 lat od podpisania umowy.

Partnerzy projektu: 

1) Lokalna Grupa Działania “Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” – koordynator – Dowiedz się więcej o naszym partnerze: www.zw-s.pl

2) Lokalna Grupa Działania “Kraina Wielkiego Łuku Warty” – Dowiedz się więcej o naszym partnerze: krainawarty.pl

3) Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” – Dowiedz się więcej o naszym partnerze: przymierzejeziorsko.pl

 

Mapa projektu SPORT: