Aktualności

Ogłoszenie o naborze nr 1/2023/G – Projekt Grantowy

Ogłoszenie o naborze nr 1/2023/G – Projekt Grantowy

więcej

Szkolenie w zakresie opracowania koncepcji Smart Village

Zapraszamy na szkolenie dotyczące opracowania koncepcji inteligentnych wsi, które odbędzie się 24 listopada 2023 r. o godz. 11:00 w biurze LGD w Czechach.

więcej

Spot promocyjny pokazujący działania organizacji pozarządowych na terenie LGD “Podkowa”

Przed Państwem spot promujący działania organizacji pozarządowych z terenu Lokalnej Grupy Działania „Podkowa”. Modernizacje świetlic wiejskich, budowa altany, warsztaty pszczelarskie i florystyczne oraz publikacja z okazji 600 – lecia wsi to ich ogromny wkład w rozwój obszaru oraz społeczności lokalnej. A wszystko dzięki współpracy, zaangażowaniu i chęci zmian na lepsze!

Operacja pn.: Promocja projektów realizowanych z PROW 2014-2020 na terenie LGD „Podkowa” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania „Podkowa”.

Partner projektu: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach

Realizacja spotu: Tribekk – Produkcja filmowa, telewizyjna i fotografia.

więcej