Aktualności

Informacja o pracy biura

W dniach 26-27 lipca biuro LGD będzie zamknięte.

Kontakt pod nr telefonu 519 057 250.

więcej

Lipcowy festyn w Annopolu Nowym

Annopole Nowe rozkwita i z każdym rokiem przybywa rodzin w tej małej miejscowości. Stąd pomysł mieszkańców na organizację festynu rodzinnego, który miał miejsce 10 lipca 2021 r. na terenie strażnicy OSP.  Podczas imprezy odbyły się warsztaty kulinarne dla dzieci i rodziców. Młodsi razem ze starszymi lepili pierogi oraz wspólnie dekorowali babeczki. Degustowano także potrawy regionalne. Animacje dla najmłodszych i młodzieży promujące aktywny i zdrowy styl życia, mecz piłki siatkowej, fotobudka, malowanie twarzy oraz wspólny grill to tylko niektóre z przygotowanych atrakcji. Mieszkańcy licznie przybyli na wydarzenie, które zakończyło się wspólnymi tańcami. Projekt „Annopole Nowe – jeszcze nowsze” organizacja festynu rodzinnego” zrealizowano w ramach projektu grantowego pn. Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez organizację wydarzeń, warsztatów, szkoleń i innych działań oraz form przekazu adresowanych do mieszkańców obszaru LGD „Podkowa”.

Projekt „Annopole Nowe – jeszcze nowsze” organizacja festynu rodzinnego” zrealizowano w ramach projektu grantowego pn. Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez organizację wydarzeń, warsztatów, szkoleń i innych działań oraz form przekazu adresowanych do mieszkańców obszaru LGD „Podkowa”.

więcej

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE I SZKOLENIE RADY PROGRAMOWEJ

Czechy, 5 lipca 2021 r.

Członkowie Rady Programowej

W związku z prośbą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego dotyczącą zajęcia stanowiska w sprawie wniosku o przyznanie pomocy o nr 3/2021/5, złożonego przez DREW-WOOD Sp. z o.o., zapraszam na posiedzenie Rady Programowej LGD „Podkowa”, które odbędzie się w dniu 13 lipca 2021 r. (wtorek) o godz. 10:00 w siedzibie LGD „Podkowa”, Czechy 142, 98-220 Zduńska Wola.

Proponowany porządek posiedzenia w sprawie oceny wniosków:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie kworum i prawomocności posiedzenia.
  3. Wybór Sekretarza i Komisji Skrutacyjne
  4. Omówienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  5. Ponowna ocena wniosku wg kryteriów wyboru.
  6. Podjęcie uchwał dot. wniosku (podtrzymanie stanowiska Rady lub zmiana podjętego rozstrzygnięcia).
  7. Wolne wnioski.
  8. Zakończenie.

Ponadto informuję, że materiały związane z porządkiem posiedzenia są dostępne do wglądu w biurze Lokalnej Grupy Działania „Podkowa”.

 

Z poważaniem,

Piotr Sęczkowski

Przewodniczący Rady Programowej

więcej