Aktualności

Konsultacje dokumentów

Od dziś w naszym biurze w Czechach, można konsultować projekt Planu Komunikacji ze społecznością lokalną. W dniach 1-2 czerwca można konsultować projekt LSR.
Zapraszamy w godzinach otwarcia biura.
Informujemy, że punkt konsultacyjny w Poddębicach w tym tygodniu otwarty jest w czwartek. W środę i piątek pracujemy w Czechach.

więcej

Warsztaty metodą World Cafe z uczniami

O nowej strategii rozmawialiśmy dziś metodą World Cafe z uczniami trzeciej klasy w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach. To narzędzie pozwoliło nam poprowadzić dyskusję w dużej grupie osób. Uczniowie przy pomocy kolorowych karteczek wypowiedzieli się na temat planów dotyczących życia w miejscu zamieszkania lub migracji do większych miast. Pomogło to poznać potrzeby młodzieży oraz ich pomysły na rozwój naszego obszaru. Zostaną one uwzględnione w nowej LSR.

Dziękujemy młodzieży za aktywny udział i merytoryczną dyskusję, a Dyrekcji za możliwość przeprowadzenia spotkania.

więcej

Projekt Ekologiczny i Kulturalny – rekrutacja

Lokalna Grupa Działania “Podkowa” zaprasza lokalnych liderów z terenu działania LGD tj.: przedstawicieli kół gospodyń wiejskich, lokalnych stowarzyszeń, członków LGD, sołtysów, a także rolników, przedsiębiorców i mieszkańców zainteresowanych tematyką wizyty do udziału w bezpłatnej wizycie studyjnej

więcej