Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Podkowa”
Czechy 142,  98-220 Zduńska Wola
tel. 519 057  250 lub 505 751 577 
e-mail: lgdpodkowa@gmail.com
podkowa@zdwola.com.pl

www.podkowa.zdwola.com.pl

https://www.facebook.com/LGDPodkowa/


Godziny otwarcia:

BIURO W CZECHACH
Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

PUNKT KONSULTACYJNY W PODDĘBICACH
budynek Urzędu Miejskiego
ul. Łódzka 17/21
parter, p. 2
Środa w godz. 16:00 – 18.00

Pracownicy:
Koordynator biura:
Paulina Stańczyk
Specjalista ds. promocji i wdrażania LSR:
Kinga Maj-Przybyła

Specjalista ds. projektów:
Agnieszka Chmielecka
Asystent projektu:
Wioletta Gawrysiak

NIP 829-169-99-01
REGON 100503583
KRS 0000303272

Rachunek bankowy
BANK ZACHODNI WBK S.A
1 Odział w Zduńskiej Woli
Nr rachunku 09 1090 2705 0000 0001 0912 4495