Zgłoś pomysł do strategii

Chcesz zgłosić pomysł do nowej LSR? Chcesz zadać pytanie? A może masz uwagi do dokumentu czy też funkcjonowania LGD?

Zrób to wysyłając wiadomość na: lgdpodkowa@gmail.com

Możesz też przyjść do naszego biura w Czechach (codziennie) albo w Poddębicach (środa, piątek) i porozmawiać!

Skorzystaj z naszych Mobilnych Punktów Konsultacyjnych, które zorganizowaliśmy w każdej gminie partnerskiej (o punktach przeczytasz tu: https://podkowa.zdwola.com.pl/punkty-konsultacyjne-w-kazdej-gminie/)

Do 12 maja br. możesz jeszcze wypełnić arkusz pomysłu:

1) dla społeczności lokalnych (wypełniają stowarzyszenia, jsfp, mieszkańcy):
https://ankieta.omikronbadania.pl/questo/b.php?a=01a614bb&b=3098171d7&c=9e7333d0&d=1
2) dla przedsiębiorców (wypełniają przyszli i obecni przedsiębiorcy, rolnicy)
Zachęcamy do kontaktu!