Realizowane projekty

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą (na dzień 31grudnia 2013 r.) informacją na temat zawartych umów oraz wysokości wypłaconych środków dla:

  • MAŁYCH PROJEKTÓW„, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi – łącznie zawarto 16 umów przyznania pomocy na łączną kwotę dofinansowania 241 124,47 zł, wypłacono środki w wysokości 189 737,42 zł, zestawienie można pobrać TUTAJ
  • dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” – łącznie zawarto 8 umów przyznania pomocy na łączną kwotę dofinansowania 1 461 070,00 zł, wypłacono środki w wysokości 792 746,00 zł, zestawienie można pobrać TUTAJ
  • dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ” – łącznie zawarto 2 umowy przyznania pomocy na łączną kwotę dofinansowania 190 000,00 zł, wypłacono środki w wysokości 190 000,00 zł, zestawienie można pobrać TUTAJ
  • dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW” – łącznie zawarto 3 umowy przyznania pomocy na łączną kwotę dofinansowania 273 334,50 zł, wypłacono środki w wysokości 198 440,90 zł, zestawienie można pobrać TUTAJ