Aktualności

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Podkowa” zgodnie z przepisami  § 17 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia zwołuje na dzień 31 sierpnia 2023 r. (czwartek) na godzinę 16.00  w siedzibie Biura LGD „Podkowa”, Czechy 142, 98-220 Zduńska Wola, WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW Lokalnej Grupy Działania „Podkowa” z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie zebrania, powitanie członków.
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
  3. Stwierdzenie kworum i prawomocności posiedzenia.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 9/23 z dnia 15 maja 2023 roku w sprawie wyboru członków Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podkowa” na kadencję 2023-2027.
  6. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupy Działania „Podkowa”.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie Walnego Zebrania.

W przypadku braku wymaganej liczby członków stowarzyszenia w celu podjęcia uchwał w I terminie, wyznacza się II termin na godz. 16.30.

Materiały na Walne Zebranie dostępne są w biurze stowarzyszenia.

więcej

Informacja

W dniach 22-23 sierpnia br. biuro LGD „Podkowa” oraz Punkt Konsultacyjny w Poddębicach będą nieczynne w związku z realizacją międzynarodowego projektu współpracy pn. Konstruktywne rozmowy o klimacie i ekologii.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 505751577 lub 519057250

więcej

Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt KROK EKO

więcej