Aktualności

Zaproszenie na posiedzenie Rady Programowej

Czechy, 11 stycznia 2024 r.

Sz. P.
Członkowie Rady Programowej

W związku z zakończeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy
LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje  w
zakresie Podnoszenie wiedzy mieszkańców, w tym w szczególności w zakresie ochrony
środowiska, zmian klimatycznych i innowacji (ogłoszenie o naborze nr 1/2023/G),
realizowanym w ramach Projektu Grantowego, zapraszam na posiedzenie Rady Programowej
LGD „Podkowa”, które odbędzie się w dniu 18 stycznia 2024 r. (czwartek) o godz. 10:00
w siedzibie LGD „Podkowa”, Czechy 142, 98-220 Zduńska Wola.
Agenda spotkania:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie kworum i prawomocności posiedzenia.
3. Wybór Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej.
4. Omówienie i zatwierdzenie porządku obrad.
5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru wniosków
o powierzenie grantu.
6. Złożenie deklaracji przez członków Rady Programowej, wypełnienie Rejestru interesów
Członków Rady, weryfikacja powiązań osobowych i kapitałowych.
7. Ocena wniosków wg zgodności z LSR i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy
operacji zgodnych z LSR.
8. Ocena wniosków wg lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców, podjęcie uchwał w
sprawie wyboru operacji i ustaleniu kwoty wsparcia lub niewybrania operacji oraz uchwał o
przyjęciu listy operacji wybranych i niewybranych.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie.
Ponadto informuję, że materiały na posiedzenie Rady Programowej dostępne są do wglądu
w biurze LGD.

Z poważaniem,
Piotr Sęczkowski
Przewodniczący Rady Programowej

więcej

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

więcej

Biuro nieczynne

W dniach 27-29 grudnia 2024 r. biuro LGD „Podkowa” oraz Punkt Konsultacyjny w Poddębicach będą nieczynne.

Wracamy po przerwie świątecznej 02.01.2024 r.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny: 505751577 lub 519057250

więcej