Informacja

W związku ze zbliżającym się naborem przypominamy o:

  1. Wniosek, zgodnie z ogłoszeniem o naborze, składamy osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną. Jeśli mają Państwo objawy przeziębienia lub grypy bądź mieliście Państwo kontakt z osobą zakażoną COVID-19, prosimy o składanie wniosku przez pełnomocnika bądź osobę upoważnioną. W biurze przestrzegamy zasad: zasłaniamy usta i noc, dezynfekujemy ręce przed wejściem i zachowujemy dystans!
  2. Do biura przynosicie Państwo wniosek w trzech egzemplarzach papierowych (do każdego dołączamy wniosek elektroniczny zapisany na informatycznym nośniku danych). Dwa egzemplarze zostają w biurze LGD, a trzeci a należy do Wnioskodawcy.
  3. Do wniosku załączamy Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, które znajdziecie Państwo w ogłoszeniu o naborze w części Do pobrania.
  4. Do wniosku załączamy dokumenty, które pomogą nam zweryfikować spełnienie przez Państwa kryteriów oceny operacji.

 

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.