Kolejny udany projekt – zapraszamy na wizytę studyjną w Bieszczady

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” zaprasza mieszkańców obszaru LGD „Podkowa” tj. gmin: Zapolice, Zduńska Wola, Szadek, Zadzim, Poddębice do udziału w bezpłatnej wizycie studyjnej na teren LGD “Zielone Bieszczady”, która odbędzie się w dniach 20 – 22 sierpnia 2018 r. Program wizyty obejmuje m.in.: prezentacja dobrych praktyk LGD “Zielone Bieszczady” – “Leader dawniej i dziś”, spotkanie z przedstawicielami Fundacji “Jaś Wędrowniczek”, wizyta w pracowni artystycznej “Na dwie ręce”, odwiedziny w bieszczadzkich gospodarstwach agroturystycznych, w tym ośrodkach górskiej turystyki jeździeckiej, zwiedzanie Ekomuzeum “Trzy kultury” w Lutowiskach, wizyta w galerii “Stare Kino” i wiele innych. Zgłoszenia należy nadsyłać na załączonym formularzu zgłoszeniowym na adres podkowa@zdwola.com.pl lub zgłaszać drogą telefoniczną (tel. 519 057 250, 505 751 577 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30). Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc będzie brana pod uwagę kolejność wpływu zgłoszeń. Przewidujemy udział 50 osób. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy biura: Kinga Maj-Wysokińska – tel. 505 751 577, Agnieszka Chmielecka – tel.: 519 057 250.

Do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy
Program

Operacja pn.Wymiana dobrych praktyk pomiędzy mieszkańcami LGD „Podkowa” a LGD „Zielone Bieszczady” – wizyta studyjna jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja  Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.

Ponadto, informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW w bazie partnerów! Można to zrobić na stronie internetowej KSOW. Zachęcamy do odwiedzenia portalu internetowego http://ksow.pl