KONSULTACJE – AKTUALIZACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do zapoznania się z projektem zmian Lokalnej Strategii Rozwoju związanych ze zmianą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach procedowanych zmian LGD planuje zwiększyć środki na realizację projektów współpracy do wysokości 10% budżetu LSR.

Dokument można pobrać tutaj: LSR

Uwagi do przedstawionego projektu można wnosić do dnia 07.10.2021 r. do godz. 10.00 drogą elektroniczną na adres lgdpodkowa@gmail.com, telefonicznie pod nr 519 057 250 lub osobiście w biurze LGD.