Konsultacje społeczne – aktualizacja LSR i procedur wyboru

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym projektem zmian Lokalnej Strategii Rozwoju oraz propozycją zmiany procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR i projektów grantowych. Z dokumentami można zapoznać się w biurze LGD oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 13.12.2017 r. do godz. 15.00.