FORMULARZE WNIOSKÓW

Formularze wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność

Aktualne formularze wniosków o przyznanie pomocy, umów o przyznaniu pomocy oraz wniosków o płatność znajdują się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

Poszczególne wnioski dotyczą:

I. Operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – wniosek dotyczy operacji w zakresie: rozwijania działalności gospodarczej, wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego, zachowania  dziedzictwa lokalnego, budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

II. Operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

 

Prezentacje multimedialne ze szkoleń dot. przygotowania wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu na operacje w zakresie podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Prezentacja-leader

Prezentacja-biznesplan