Organy LGD

Zarząd LGD:

 1. Ewa Padzik – Prezes;
 2. Marian Ufnalski – Wiceprezes;
 3. Alicja Subczyńska – Wiceprezes;
 4. Paweł Perdek – Skarbnik;
 5. Magdalena Jaworska – Sekretarz.

 

Rada Programowa LGD:

 1. Piotr Sęczkowski – Przewodniczący;
 2. Witold Oleszczyk – Zastępca Przewodniczącego;
 3. Krzysztof Woźniak – Sekretarz;
 4. Paweł Mataśka – Członek;
 5. Sławomir Turski – Członek;
 6. Lucyna Fidler – Członek;
 7. Marek Chronowski – Członek;
 8. Roman Królewiak – Członek;
 9. Artur Ławniczak – Członek;
 10. Patrycja Sobczak – Członek;
 11. Stanisław Wiaderek – Członek;
 12. Paweł Plewiński – Członek;
 13. Sławomir Łukasik – Członek;
 14. Seweryna Dudczak – Członek.
 15. Zenon Kowalski – Członek.

 

Komisja Rewizyjna:

 1. Katarzyna Przesmycka – Przewodnicząca;
 2. Michał Godziński  – Zastępca Przewodniczącej;
 3. Edyta Lubiszewska – Członek;
 4. Teresa Sosnowska  – Członek;
 5. Wioleta Skorek – Członek.