Organy LGD

Zarząd LGD:

 1. Ewa Padzik – Prezes;
 2. Marian Ufnalski – Wiceprezes;
 3. Alicja Subczyńska – Wiceprezes;
 4. Paweł Perdek – Skarbnik;
 5. Magdalena Jaworska – Sekretarz;
 6. Oliwia Pawlikowska – Członek.

 

Rada Programowa LGD:

 1. Gmina Poddębice reprezentowana przez Piotra Sęczkowskiego, Burmistrza Poddębic – Przewodniczący;
 2. Gmina Zapolice reprezentowana przez Witolda Oleszczyka, Wójta Gminy Zapolice – Zastępca Przewodniczącego;
 3. Gmina Zadzim reprezentowana przez Krzysztofa Woźniaka, Wójta Gminy Zadzim – Sekretarz;
 4. Paweł Mataśka – Członek;
 5. Sławomir Turski – Członek;
 6. Koło Gospodyń Wiejskich Wojsławice reprezentowane przez Elżbietę Jóźwiak – Członek;
 7. Marek Chronowski – Członek;
 8. Roman Królewiak – Członek;
 9. Gmina i Miasto Szadek reprezentowane przez Artura Ławniczaka, Burmistrza Gminy i Miasta Szadek – Członek;
 10. Stowarzyszenie Przyjaciół Bałdrzychowa reprezentowane przez Teresę Sosnowską – Członek;
 11. Tadeusz Ośkiewicz – Członek;
 12. Joanna Urbaniak – Członek;
 13. Sławomir Łukasik – Członek;
 14. Seweryna Dudczak – Członek.
 15. Zenon Kowalski – Członek.

 

Komisja Rewizyjna:

 1. Katarzyna Przesmycka – Przewodnicząca;
 2. Andrzej Błaszczyński  – Zastępca Przewodniczącej;
 3. Agnieszka Sobczak– Członek.