Pracuj w LGD

12.04.2024 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA ZASTĘPSTWO NA CZAS USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI PRACOWNIKA

– STANOWISKO:  SPECJALISTA DS. PROMOCJI I WDRAŻANIA LSR

 

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” ogłasza nabór na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika – stanowisko Specjalista ds. promocji i wdrażania LSR.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 19.04.2024 r. do godz. 15:00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Podkowa”, Czechy 142, 98-220 Zduńska Wola w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy – Specjalista ds. promocji i wdrażania LSR”.

Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna

 

 


(archiwalne)

07.07.2020 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA ZASTĘPSTWO NA CZAS USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI PRACOWNIKA

– STANOWISKO:  SPECJALISTA DS. PROMOCJI I WDRAŻANIA LSR

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” ogłasza nabór na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika – stanowisko Specjalista ds. promocji i wdrażania LSR.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 14.07.2020 r. do godz. 15:00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Podkowa”, Czechy 142, 98-220 Zduńska Wola w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy – Specjalista ds. promocji i wdrażania LSR”.

Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Specjalista ds. promocji i wdrażania LSR została wybrana Pani Iwona Kosińska.