Projekt współpracy KROK EKO

Typ projektu: Projekt współpracy międzynarodowy

Tytuł projektu: Konstruktywne Rozmowy o Klimacie i Ekologii

Akronim: KROK EKO

Działanie: 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie: 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

Cel projektu: Podniesienie wiedzy mieszkańców obszaru partnerskich LGD, w tym w szczególności w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych i innowacji.

Partnerzy projektu: 

1) LAS med med Snežnikom in Nanosom – Dowiedz się więcej o naszym partnerze: https://las-snezniknanos.si

2) LAS Istre – Dowiedz się więcej o naszym partnerze: https://www.las-istre.si

 

Zadania projektu:

 1. Wizyta studyjna w Słowenii w dniach 20-24 czerwca 2023 r.
 2. Zakup gadżetów promocyjnych.
 3. Konferencja podsumowująca projekt w dniach 21-24 sierpnia 2023 r.

 

Zadanie 1. Wizyta studyjna w Słowenii 

W dniach 20-24 czerwca 2023 r. 20 przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania „Podkowa” udało się na wizytę studyjną do Słowenii. Wizyta miała na celu wymianę dobrych praktyk oraz podniesienie wiedzy uczestników w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych i innowacji.

Wizyta studyjna rozpoczęła się na terenie LAS med Snežnikom in Nanosom, obejmującej teren trzech samorządów. W Gminie Pivka  wizytowaliśmy ekomuzeum Dina Pivka oraz centrum recyklingu wody Živa Pivka.

Na terenie Gminy Ilirska Bistrica poznaliśmy działalność gospodarstwa rybnego Bubec, farmę Kozlek Bistrica, krótki łańcuch dostaw na przykładzie sklepu mobilnego Domača marenda, gospodarstwo Slavec Knežak – laureata nagrody Młody innowacyjny rolnik Słowenii 2021, zdobywcy nagrody europejskiej za najlepszy projekt na rzecz poprawy obszarów wiejskich 2021 oraz posłuchaliśmy tradycyjnej słoweńskiej muzyki.

 

 

 

 

Czas w Gminie Postojna spędziliśmy wizytując inkubator przedsiębiorczości Perspektive, izbę pamięci Barbershop Ozbič, Muzej krasa oraz Pira Hotel.

Drugim partnerem projektu była lokalna grupa działania była LAS Istre, która skupia cztery samorządy. Wizytę rozpoczęliśmy w Ankaran (Gminie Ankaran) spacerem po słonej ścieżce.

Następnie odwiedziliśmy miasto Izola (Gmina Izola), gdzie podpatrywaliśmy jak można dać drugie życie przedmiotom użytkowym w centrum CUP oraz podziwialiśmy showroom LAS Istre.

W Koprze (Gmina Koper) degustowaliśmy przysmaki przygotowane przez lokalnych rybaków w Stella Maris – ribja kantina in bar i FOLPO oraz spotkaliśmy się w Središče Rotunda z przedstawicielami LGD.

Dzień zakończyliśmy we wsiach Šmarje (Gmina Koper) i Padna (Gmina Piran) – dwóch wsiach z różnych gmin prezentujących wspólną wizję zrównoważonego rozwoju, gdzie mieliśmy okazję zintegrować się z lokalną społecznością.

 

 

Zadanie 3. Konferencja podsumowująca projekt w Polsce

Konferencja podsumowująca międzynarodowy projekt współpracy KROK EKO odbyła się w dniach 21-24 sierpnia 2023 r.  na terenie LGD “Podkowa”. Uczestniczyli w niej słoweńscy partnerzy z dwóch organizacji: LAS med Snežnikom in Nanosom i LAS Istre.
Podczas tego wydarzenia odbyły się:
 • konferencja, podczas której podsumowaliśmy współpracę oraz promowaliśmy ekologiczne projekty i rozwiązania z terenu trzech partnerskich LGDów

 • wizytowaliśmy  Termy Poddębice

 • uczestniczyliśmy w biesiadzie regionalnej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Bałdrzychowa przy udziale zespołów Stowarzyszenie Strońska Czar oraz Małyńskie Nutki

 • spacerowaliśmy w Dereniowym Skarbie oraz uczestniczyliśmy w spotkaniu, którego gospodarzem był pan Krzysztof Woźniak, Wójt Gminy Zadzim

 • odwiedziliśmy gospodarstwo rolne oraz odkrywaliśmy labirynt w kukurydzy w rodzinnej firmie Godziński – rolnictwo

 • słuchaliśmy o innowacjach w Drew-Wood

 • zawitaliśmy do Karmy na wsi – Gospodarstwa Reni i Marka na wegański obiad

 • poznaliśmy proces powstawania oraz degustowaliśmy naturalne soki owocowe i warzywne w Inkubatorze przetwórstwa lokalnego – Tłoczni Soków Malbert

 

 • korzystaliśmy z Apiterapii w Wesołej Pasiece oraz poznawaliśmy tam pszczele obyczaje i wytwory

 • zwiedzaliśmy Pałac i Ogród Zmysłów w Poddębicach

 • planowaliśmy kolejne wspólne przedsięwzięcia.