Wniosek o płatność GRANTY

Generator wniosków o płatność – Projekt Grantowy 1/2023/G (przedsięwzięcie Podnoszenie wiedzy mieszkańców, w tym w szczególności w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych i innowacji):

https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=1d38099b840907c1&&b=a7a93fcac0e7a0ca35409cff2968425e

Generator wniosków o płatność – Projekt Grantowy 1/2019/G – Granty z naboru uzupełniającego 1/2021/G  (przedsięwzięcie „Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców LGD”):

https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=4469ef7c34ab1eb4&&b=a7a93fcac0e7a0ca35409cff2968425e

Generator wniosków o płatność – Projekt Grantowy 4/2018/G (przedsięwzięcie„Ochrona, promocja i rozwój obszaru LGD w tym produktów lokalnych
oraz dziedzictwa lokalnego”
):

https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=e1d279296b150fea&&b=a7a93fcac0e7a0ca35409cff2968425e

Generator wniosków o płatność – Projekt Grantowy 3/2018/G (przedsięwzięcie „Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców LGD”):

https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=0d0c645c878fc7b1&&b=a7a93fcac0e7a0ca35409cff2968425e