Zapraszamy na warsztat refleksyjny

Zapraszamy na warsztat refleksyjny, który realizujemy w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Podkowa” na lata 2014-2020. Warsztat odbędzie się we wtorek 12 lutego br. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Podkowa” w Czechach 142 k. Zduńskiej Woli w godzinach od 10.00 do 14.00.

Warsztat refleksyjny to element ewaluacji wewnętrznej on-going wprowadzony do realizacji w LGD Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Wytyczna 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017 r.). Zgodnie z nią oraz Podręcznikiem Monitoringu i Ewaluacji LSR, na początku każdego roku LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej, której kulminacyjnym punktem jest przeprowadzanie ćwiczeń analityczno-refleksyjnych mających na celu dokonanie bieżącej analizy procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Celem warsztatu jest lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników, a poprzez to całej Strategii. Rozważania przeprowadzone w trakcie warsztatów mogą być również podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań – jeśli to będzie konieczne – oraz stanowią wkład w ewaluację ex-post.

Warsztat poprowadzi moderator zewnętrzny Pan Mariusz Wachowicz – Socjolog, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Jest aktywnym badaczem społecznym od 2000 r. Specjalizuje się w ewaluacji oraz projektach dotyczących satysfakcji, badaniach organizacji oraz badaniach służących budowaniu dokumentów strategicznych. Ma duże doświadczenie w projektach związanych ze społecznościami lokalnymi
i samorządami. Założyciel Stowarzyszenia na Rzecz Propagowania Badań Społecznych OMIKRON. Koordynował międzynarodowe projekty badawcze. Od 2008 roku aktywnie współpracuje ze Związkiem Powiatów Polskich przy realizacji projektów badawczych wśród Jednostek Samorządu Terytorialnego. Badania społeczne w Lokalnych Grupach Działania zaowocowały zaangażowaniem w tematykę rozwoju obszarów wiejskich.

Liczymy na Państwa obecność, ponieważ Raport z warsztatu refleksyjnego będzie stanowił podstawę do przygotowania sprawozdania z działalności LGD „Podkowa” za rok 2018, składanego w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi.

Uprzejmie proszę o telefoniczne lub mailowe potwierdzenie udziału w warsztatach do dnia 8 lutego 2019 r.