LSR 2014-2020

W podejściu LEADER należy zwrócić uwagę na dokument jakim jest Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), która stanowi podstawę do działań podejmowanych przez Lokalną Grupę Działania (LGD) w ramach PROW. Proces tworzenia LSR odbywał się przy udziale społeczności lokalnej. Na każdym jego etapie nasi mieszkańcy mieli szansę opiniować dokument, zgłaszać sugestie i uwagi w ramach planu włączenia społeczności lokalnej. W strategii zawarte zostały kierunki rozwoju obszaru LGD na kolejne lata oraz pomysły na wykorzystanie funduszy europejskich. Dzięki temu dokumentowi mieszkańcy, przedsiębiorcy i samorządy po raz kolejny zyskają możliwość sięgnięcia po środki unijne na realizację projektów służących rozwojowi naszego obszaru.

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowana przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020 wraz z planem komunikacji (01.2023)

Umowa o warunkach sposobie realizacji strategii 

Aneks nr 1 z dn. 26.07.2016 r. / Aneks nr 2 dn. 02.03.2017 r.Aneks nr 3 dn. 09.06.2017 r./Aneks nr 4 dn. 13.07.2018 r./ Aneks nr 5 z dn. 25.02.2019 r. /Aneks nr 6 z dn. 30.01.2020 r./ Aneks nr 7 z dn. 12.08.2020 r./ Aneks nr 8 z dn. 12.08.2020 r./ Aneks nr 9 z dnia 16.11.2020 r./ Aneks nr 10 z dnia 04.11.2021 r./ Aneks nr 11 z dnia 17.12.2021 r./ Aneks nr 12 z dn. 9 sierpnia 2022 r. / Aneks nr 13 z dn. 17 .03.2023 r./ Aneks nr 14 z dn. 7.06.2023 r. / Aneks nr 15 z dnia 23 stycznia 2024 r.

Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR (06.2023)

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR (11.2020)

Plan szkoleń dla członków rady,pracowników biura i zarządu LGD Podkowa w ramach PROW 2014-2020 (11.2020)

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (12.2021)

Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD (II -12.2016 r.)

Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych (XI.2022)

Regulamin organu decyzyjnego (08.2023)

Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania bądź zmiany tych kryteriów (XI.2022)

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych dla działania, o którym mowa w par. 4 ust. 3 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii tj. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” (12.2023)

Aktualny Harmonogram realizacji Planu Komunikacji: 2024

Wersje archiwalne dokumentów:

Regulamin organu decyzyjnego

Regulamin organu decyzyjnego(06.2020)

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (II-01.2017)

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów(07.2020)

Harmonogram naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR (02.2020)

Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR (06.2021)

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014 -2020 ( I – 12.2015)

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014 -2020 (II – 06.2016 r.)

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014 -2020 ( III – 01.2017)

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014 -2020 wraz z planem komunikacji (04.2018)

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014 -2020 wraz z planem komunikacji LSR( 06. 2020)

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014 -2020 wraz z planem komunikacji LSR( 09. 2020)

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014 -2020 wraz z planem komunikacji (10.2021)

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowana przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020 wraz z planem komunikacji (12.2021)

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowana przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020 wraz z planem komunikacji (06.2022)

Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR (I)

Harmonogram naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR (IV – 03.2018)

Harmonogram naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR (V-11.2018)

Harmonogram naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR (06.2019)

Harmonogram naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR (10.2019)

Harmonogram naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR (12.2019)

Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR(07.2020)

Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR (11.2020)

Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR (12.2020)

Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR (12.2021)

Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR (06.2022)

Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR (12.2022)

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR (I)

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR (III-02.2018)

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR(07.2020)

Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych(III – 02.2018 r.)

Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych (07.2020)

Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura (12.2019)

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (I)

Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD (I – 12.2015 r.)

Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD (I – 12.2015 r.)

Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD (II – 06.2016 r.)

Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD (III – 12.2016 r.)

Plan szkoleń dla członków rady,pracowników biura i zarządu LGD Podkowa w ramach PROW 2014-2020 (IV)

Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD (VI.2019)

Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania bądź zmiany tych kryteriów (2017)

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji: 2021 r.; 2020 r.; 2019 r.2018 r. ; 2022 r.; 2023