Aktualności

Wyjazd studyjny do województwa podlaskiego

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” zaprasza lokalnych liderów z terenu działania LGD tj.: członków LGD, przedstawicieli kół gospodyń wiejskich, OSP, lokalnych stowarzyszeń, sołtysów, a także rolników, przedsiębiorców i mieszkańców zainteresowanych tematyką wizyty do udziału w bezpłatnej wizycie studyjnej na teren Stowarzyszenia „LGD – Tygiel Doliny Bugu”, która odbędzie się w dniach 3-5 lipca 2019 r. Program wizyty obejmuje m.in.:  szkolenie prowadzone przez SLGD „Tygiel Doliny Bugu” w zakresie wdrażania strategii wielofunduszowych, prezentację projektów turystycznych realizowanych z PROW 2014-2020, wizytę w Ziołowym Zakątku w Korycinach, warsztaty robienia nalewek,  wizytę na szlaku turystycznym oznakowanym przez LGD (Św. Góra Grabarka), wizytę w gospodarstwie sadowniczym oraz spotkanie z lokalnym winiarzem. Zgłoszenia należy nadsyłać drogą elektroniczną poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres lgdpodkowa@gmail.com, składać w siedzibie LGD „Podkowa” bądź zgłaszać drogą telefoniczną (pod nr 519 057 250, 505 751 577, 505 672 309). Zgłoszenia przyjmowane będą w godzinach otwarcia biura tj. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku, przez minimum 2 tygodnie, aż do momentu wyczerpania liczby miejsc. O zakwalifikowaniu się do udziału w wyjeździe studyjnym decydować będzie kolejność zgłoszeń. Przewidujemy udział 50 osób. Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze stowarzyszenia.

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Program wyjazdu

Operacja pn.: Wymiana dobrych praktyk pomiędzy mieszkańcami LGD „Podkowa” a Stowarzyszeniem „LGD – Tygiel Doliny Bugu” – wyjazd studyjny współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Instytucja  Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW w bazie partnerów! Można to zrobić na stronie internetowej KSOW. Zachęcamy do odwiedzenia portalu internetowego http://ksow.pl

więcej

Zapraszamy na warsztaty wyplatania wianków do Gajewnik!

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w warsztatach wyplatania wianków podczas Nocy Świętojańskiej 21 czerwca w Gajewnikach. W warsztatach mogą wziąć udział sołectwa, koła gospodyń wiejskich i lokalne stowarzyszenia z terenu LGD „Podkowa”, które zgłoszą swój udział najpóźniej do 15 czerwca 2019 r. Zrezygnowaliśmy z formy konkursu na rzecz działań warsztatowych. Chcemy, aby wszyscy miło spędzili czas podczas naszego sobótkowego spotkania, wspólnie wyplatając tradycyjne wianki. Zapewniamy pakiet materiałów warsztatowych oraz Panią trener pod okiem której powstaną sobótkowe wianki. Prosimy zabrać ze sobą uśmiech, dobre nastawienie i przyjechać do Gajewnik. Każdy ze zgłoszonych podmiotów otrzyma od nas upominek. Warsztaty wyplatania wianków świętojańskich są nieodłącznym elementem Nocy Świętojańskiej w Gajewnikach.

Zgłoszenia na warsztaty przyjmujemy pod numerami telefonów: 505 751 577 lub 519 057 250.

więcej

Zapraszamy na warsztat partycypacyjny

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniu 11 czerwca 2019 roku o godzinie 18.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Szadku (Widawska 16) odbędzie się warsztat partycypacyjny dla mieszkańców obszaru LGD „Podkowa”. Warsztat partycypacyjny to jedno z działań innowacyjnych na obszarze LGD. Jego głównym celem jest wypracowanie coraz lepszych rozwiązań zarówno w zakresie realizacji LSR, jak i działania samego LGD. Zapraszamy Państwa do udziału!

więcej