Aktualności

Ankieta ELARD

ELARD – europejska sieć Lokalnych Grup Działania – przeprowadza badania dotyczące przyszłości rozwoju obszarów wiejskich. Zachęcam do jej wypełnienia:

http://www.redr.es/recursos/encuestaLEADER/index_pol.html

 

więcej

KONSULTACJE – AKTUALIZACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

Szanowni Państwo!

W lutym br. konsultowaliśmy zmiany w LSR związane z możliwością pozyskania przez naszą LGD bonusa w postaci dodatkowych środków na realizację LSR.

Ww. środki Lokalna Grupa Działania „Podkowa” planowała przeznaczyć na:

  1. 300 000 zł na operacje w zakresie Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach przedsięwzięcia 1.1.1. Tworzenie nowych przedsiębiorstw (6 operacji),
  2. 300 000 zł na operacje w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach przedsięwzięcia 2.1.1. Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej (5 operacji).

W dniu 22 maja 2020 r. Zarząd Województwa Łódzkiego zwrócił się z prośbą o weryfikację aktualności zapisów LSR, w tym m.in. przeznaczenia dodatkowych środków. 

Do konsultacji przedstawiamy Państwu wypracowany projekt zmian w naszej LSR, obejmujący m.in. przeznaczenie dodatkowych środków oraz rezygnację z 2 planowanych operacji własnych LGD na rzecz operacji z zakresu podejomwania działalności gospodarczych. Prosimy o zapoznanie się z projektem oraz zgłaszanie ewentualnych propozycji. Szczególną uwagę Państwa chcielibyśmy zwrócić na możliwość realizacji operacji z zakresu przetwórstwa produktów rolnych oraz możliwość realizacji inicjatyw gospodarczych polegajacych na e-sprzedaży tardycyjnej i lokalnej żywności.

Dokument można pobrać tutaj: LSR 

Uwagi do przedstawionego projektu można wnosić drogą elektroniczną na adres: lgdpodkowa@gmail.com do dnia 12.06.2020 r.

więcej

Komunikat

Informujemy, że od dnia 25 maja pracownicy w biurze LGD wznawiają obsługę bezpośrednią.

Apelujemy jednak do naszych beneficjentów, aby wizyty w biurze ograniczać do sytuacji niezbędnych. Nadal preferujemy kontakt telefoniczny pod nr 519 057 250 oraz 505 751 577 lub drogą elektroniczną pod adresem: lgdpodkowa@gmail.com

Jeśli wizyta w naszym biurze jest konieczna, prosimy o:

– kontakt telefoniczny w sprawie umówienia terminu spotkania, co usprawni pracę i zapobiegnie oczekiwaniu w kolejce,

– w siedzibie biura zasłaniamy nos i usta, zachowujemy bezpieczny dystans oraz dezynfekujemy ręce.

Jeśli mają Państwo objawy przeziębienia lub grypy, prosimy o pozostanie w domach!

więcej