W-ARTA

W-ARTAlogo

WARTA – ATRAKCYJNY REGION TURYSTYKI AKTYWNEJ

 

Jednym z zadań postawionych przed lokalnymi grupami działania realizującymi LEADERA w latach 2007-2013 jest wdrażanie projektów współpracy. Mogą one mieć wymiar regionalny bądź szerszy. Ważne jest, żeby partnerzy wspólnie realizowali przedsięwzięcia zgodnie z lokalnymi strategiami rozwoju opracowanymi dla swoich obszarów.

Projekt “Warta – Atrakcyjny Region Turystyki Aktywnej” ma charakter regionalny. Wszyscy partnerzy działają na obszarze województwa łódzkiego. Koordynatorem całego przedsięwzięcia jest Lokalna Grupa Działania “Kraina Wielkiego Łuku Warty”. Współpracują z nią Lokalna Grupa Działania “Podkowa”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – “Między Wartą a Nerem”, Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” oraz – w nieco mniejszym wymiarze- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Poddębice i Zadzim – Kraina bez Barier”.

 

Zadania projektu:

1. Utworzenie przystanku turystycznego – Zapolice, plac przy GOKiS

UM1

2. Utworzenie mini wypożyczalni rowerów

Wypożyczenie rowerów – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach, ul. Główna 14

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW

3. Oznakowanie szklaku kajakowego na odcinku rzeki Warty oraz wydanie mamy turystycznej “KAJAKIEM PO WARCIE”

 

oznakowanie warty

5. Wyznaczenie i oznakowanie tras Nordic Walking w regionie nadwarciańskim.

Tablica duża

tablica z na trasie

 

 

5. Stworzenie wirtualnego spływu – 20 panoram regionu nadwarciańskiego

panoramasplyw

5. Organizacja 3 – dniowego aktywnego wypoczynku w regionie nadwarcianskim.

 

 

Projekt W-ARTA w mediach:

http://radiozw.com.pl/index.php?page=news&id=14239

http://www.nasze.fm/news,16975

http://radiozw.com.pl/index.php?page=news&id=13411

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt pn:. „Warta – Atrakcyjny Region Turystyki Aktywnej”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi