FOLLK

Projekt współpracy pn.: Folklorystyczny Obszar Lokalno Ludowych Konfrontacji o akronimie FOLLK realizowany był przez 5 LGD z terenu województwa łódzkiego. Były to:
  • Stowarzyszenie LGD “Poddębice i Zadzim – Kraina bez barier” – koordynator projektu;
  • Stowarzyszenie LGD “Szlakiem Sieradzkiej E-ski”;
  • Stowarzyszenie LGD “Ziemia Wieluńska”;
  • LGD “Kraina Wielkiego Łuku Warty”;
  • LGD “Podkowa”.
Partnerzy postawili sobie za cel promocję dziedzictwa kulturalnego oraz kulinarnego. Do jego realizacji przyczyniła się impreza plenerowa, na której zaprezentowano wszystko co najlepsze na terenie każdej z LGD. Swój dorobek pokazało 30 kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń oraz 17 zespołów ludowych. Wspomnienia z imprezy oraz prezentacja uczestników projektu zawarte zostały w folderze i filmie, które za zadanie mają promocję projektu.

FESTIWAL

Festiwal w ramach projektu współpracy FOLKLORYSTYCZNY OBSZAR LOKALNO LUDOWYCH KONFRONTACJI zorganizowało pięć lokalnych grup z terenu naszego województwa. LGD „Podkowa”, LGD „Poddębice i Zadzim – Kraina bez barier”, LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, LGD „Ziemia Wieluńska” oraz LGD „Szlakiem Sieradzkiej E-ski” postawiły sobie na celu wypromowanie tego co na ich terenach najpiękniejsze czyli dziedzictwo kulturowe i kulinarne. Areną dla spotkania i integracji stał się Osjaków.

Wszystko zaczęło się w niedzielne południe, 11 sierpnia 2013 r. To właśnie wtedy barwny korowód prowadzony przez mażoretki przemaszerował ulicami Osjakowa obwieszczając mieszkańcom i gościom, ze imprezę czas zacząć.

Uczestnicy imprezy:

Koła Gospodyń Wiejskich

Zespoły

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT

FILM

FOLDER