Lista ocenionych operacji

Przedstawiamy listy ocenionych operacji w ramach naboru NR VI/ORW i NR VI/MP

Lista ocenionych operacji (według liczby uzyskanych punktów) działanie 413 “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania “Odnowa i rozwój wsi”, objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 nabór NR VI/ORW (22.05.2014 – 06.06.2014) – Pobierz listę

Lista ocenionych operacji (według liczby uzyskanych punktów) działanie 413 “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  w zakresie “Małych projektów”, objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 nabór NR VI/MP (22.05.2014 – 06.06.2014)  – Pobierz listę