Zapraszamy na warsztat refleksyjny

Zapraszamy Państwa na warsztat refleksyjny, który realizujemy w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania “Podkowa” na lata 2014-2020. Warsztat odbędzie się 16 lutego 2024 r. (piątek) o godz. 13:00 w biurze LGD “Podkowa” w Czechach. 

Warsztat refleksyjny to element ewaluacji wewnętrznej on-going. Jego celem jest lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją strategii.

Zgłoszenia udziału w warsztacie do dnia 13 lutego br. w biurze LGD “Podkowa” (tel. 519 057 250 lub 505 751 577).