Aktualności

PARP udziela dotacji

Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków w ramach programu Wsparcie w ramach dużego bonu. Program skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorców działalność produkcyjną na terenie RP. Wsparcie w ramach Programu przeznaczone jest na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologi produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji.

Całkowity Budżet Programu w 2014 roku dostępny dla Wnioskodawców to 3.050.000 zł.

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia trwa od dnia 11 lutego 2014 r. do dnia 20 marca 2014 r. do godz. 16.30.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://www.parp.gov.pl/index/index/2258

więcej

XX Targi – Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia stoiska Lokalnej Grupy Działania „Podkowa” na XX Targi – Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR, które odbędą się  w dniach 21–23.02.2014 r. w hali Międzynarodowych Targów Łódzkich przy al. Politechniki 4. Nasze stoisko organizowane będzie przez Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Łódzkiego. Na stoisku prezentować będziemy ofertę turystyczną, kulinarną oraz kulturalną regionu. Wraz z nami pojawią się:

więcej

Lokalny rozwój w ramach podejścia Leader – cechy

Działania „LEADER” po 2013 roku (PROW 2014-2020) nadal oparte będą o cechy wypracowane przez ponad 20 lat istnienia tego podejścia w Europie.

Kończy się okres programowania 2007-2013, słusznym wydaje się być przypomnienie sobie czym lokalne grupy działania w Unii Europejskiej powinny się kierować, przygotowując się do tworzenia lokalnych strategii rozwoju na lata 2104 – 2020 .

Doświadczenia z dotychczasowych edycji podejścia Leader pokazały iż słusznym jest kontynuowanie głównych zasada podejścia Leader.  Rozwój Kierowy przez Lokalną Społeczność (RKLS) mają być zatem podejściem partnerskim (w formie lokalnych grup działania – LGD), oddolnym (decyzje o wyborze operacji powinny zapadać na poziomie LGD), terytorialnym(skupionym na rozwoju konkretnego, dobrze zdefiniowanego i spójnego obszaru w oparciu o przygotowaną z udziałem lokalnych społeczności lokalną strategią rozwoju – LSR), z integrowanym, wykorzystującym różne firmy współpracy sieciowania oraz innowacyjnym.

Zobacz filmy przygotowane przez Europejską Sieć Rozwoju Obszarów Wiejskich ENRD na temat:

Źródło: http://www.leaderatorium.edu.pl/

więcej