Aktualności

Szkolenie „Tworzenie i funkcjonowanie drobnej spółdzielczości na wsi ….”

logoKSOWSekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego i Lider Partnerstwa Naturowego dla Doliny Rawki – Skierniewicka Izba Gospodarcza zapraszają na bezpłatny cykl szkoleń pt. „Tworzenie i funkcjonowanie drobnej spółdzielczości na wsi, opierającej się na produktach tradycyjnych i regionalnych”. Szkolenia mają na celu podniesienie wiedzy rolników oraz drobnych przedsiębiorców na temat możliwości produkcji i zbytu własnych produktów.

więcej

Listy operacji wybranych do finansowania

Przedstawiamy listy operacji wybranych do finansowania w ramach LSR dla naborów nr VI/ORW oraz VI/MP:

  • LISTA OPERACJI, KTÓRE ZOSTAŁY WYBRANE DO FINANSOWANIA W RAMACH LSR (WEDŁUG LICZBY UZYSKANYCH PUNKTÓW W RAMACH OCENY), DZIAŁANIE 413 „WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU” DLA OPERACJI, KTÓRE ODPOWIADAJĄ WARUNKOM PRZYZNANIA POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” OBJĘTE PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013, NABÓR NR VI/ORW (22.05.2014-06.06.2014) – pobierz listę
  • LISTA OPERACJI, KTÓRE ZOSTAŁY WYBRANE DO FINANSOWANIA W RAMACH LSR (WEDŁUG LICZBY UZYSKANYCH PUNKTÓW W RAMACH OCENY), DZIAŁANIE 413 „WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU” W ZAKRESIE „MAŁYCH PROJEKTÓW”, OBJĘTE PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013, NABÓR NR VI/MP (22.05.2014-06.06.2014) – pobierz listę

więcej

Biuletyn KSOW

Informujemy, że ukazał się najnowszy numer biuletynu KSOW. W publikacji znajduje się wiele ciekawych artykułów dotyczących podejścia LEADER oraz projektu PROW na lata 2014-2020.

Zapraszamy do lektury:

http://ksow.pl/fileadmin/user_upload/ksow.pl/pliki/Biuletyn/Biuletyn_KSOW_lato_2_2014.pdf

więcej