Aktualności

Refleksja nad strategią, czyli ewaluacja Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Podkowa”

W dniu 06 lutego 2018 r. w siedzibie biura LGD „Podkowa” w Czechach odbył się warsztat refleksyjny, którego celem była analiza procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i jego efektów za okres 2016-2017 w ramach PROW na lata 2014-2020.

Warsztat odbył się zgodnie z Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r., w związku ze zobowiązaniem lokalnych grup działania do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Celem warsztatu było lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników a poprzez to całego dokumentu jakim jest strategia. Rozmowy i dyskusje prowadzone w trakcie warsztatów mogą być również podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań – jeśli to będzie konieczne – oraz stanowią wkład w ewaluację ex-post.

W spotkaniu uczestniczyło 14 osób. Byli nimi członkowie LGD w tym przedstawiciele Zarządu, Rady Programowej i Komisji Rewizyjnej jak również pracownicy biura LGD „Podkowa” oraz LGD „Przymierze Jeziorsko”.

więcej

Szkolenie z wypełnienia wniosku o płatność dla naszych beneficjentów

Szanowni Państwo!

Zapraszamy na szkolenie wszystkich beneficjentów, którzy podpisali umowy i będą realizować zadania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie:
– podejmowania działalności gospodarczej
– rozwijania działalności gospodarczej,
– budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Spotkanie pod hasłem wypełniania wniosku o płatność odbędzie się 09 lutego 2018 roku na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zduńska Wola w godz. 10.00-13.00. Celem szkolenia, które poprowadzą pracownicy Wydziału Płatności Urzędu Marszałkowskiego WŁ, będzie zapewnienie złożenia wysokiej jakości wniosków o płatność oraz prawidłowe rozliczenie przyznanej pomocy. Liczymy na Państwa obecność!

więcej

Zapraszamy na warsztat refleksyjny dotyczący realizacji LSR i działalności LGD

Zapraszamy Państwa na warsztat refleksyjny*, który realizujemy w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Podkowa” na lata 2014-2020. Warsztat odbędzie się we wtorek 06 lutego br. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Podkowa” w Czechach 142 koło Zduńskiej Woli w godzinach od 10.00 do 14.00.

Warsztat poprowadzi Pan Mariusz Wachowicz, socjolog, ekspert
w analizie danych, koordynator międzynarodowych projektów badawczych, założyciel Stowarzyszenia Propagowania Badań Społecznych OMIKRON.

* Warsztat refleksyjny to element ewaluacji wewnętrznej on-going wprowadzony do realizacji w LGD Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Wytyczna 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017 r.). Zgodnie z nią oraz Podręcznikiem Monitoringu i Ewaluacji LSR, na początku każdego roku LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej, której kulminacyjnym punktem jest przeprowadzanie ćwiczeń analityczno-refleksyjnych mających na celu dokonanie bieżącej analizy procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Celem warsztatu jest lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników a poprzez to całej Strategii. Rozważania przeprowadzone w trakcie warsztatów mogą być również podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań – jeśli to będzie konieczne – oraz stanowią wkład w ewaluację ex-post.

Uczestnikami warsztatu będą pracownicy biura LGD, członkowie Zarządu i Rady LGD, członkowie LGD, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialny za PROW i RLKS, przedstawiciel innego LGD.

Licząc na Państwa obecność, prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w warsztacie do dnia 1 lutego br.

więcej