Aktualności

Wnioski o płatność – prezentacja

Zapraszamy naszych beneficjentów do zapoznania się z prezentacją przygotowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego dotyczącą Wniosków o Płatność:
Prezentacja dla beneficjentów PROW 2014-2020
więcej

Nowe formularze wniosków

Uprzejmie informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonała aktualizacji wzorów formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020. Nowe wzory dokumentów, obowiązują  od 16 października 2017 r.

Ww. dokumenty  są dostępne na naszej stronie w zakładce FORMULARZE WNIOSKÓW oraz na stronie internetowej ARiMRhttp://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

 

więcej

GRATULUJEMY NASZYM BENEFICJENTOM PODPISANYCH UMÓW!

W dniu 25 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zduńska Wola miało miejsce uroczyste podpisanie umów o przyznanie pomocy pomiędzy beneficjentami a Samorządem Województwa Łódzkiego w ramach działań: „Podejmowanie działalności gospodarczej”, „Rozwijanie działalności gospodarczej”, „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, objętych inicjatywą LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dodatkowo podczas spotkania pracownicy Wydziału Płatności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przeprowadzili szkolenie poświęcone rozliczeniom powyższych operacji. Pierwszy nabór wniosków jaki przeprowadziliśmy dla przedsiębiorców i osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą trwał od 03 do 20 kwietnia 2017 roku. Wszystkie złożone wnioski otrzymały dofinansowanie, jednak nie wszystkie zmieściły się w limicie dostępnych środków. W ramach konkursu dla osób podejmujących działalność gospodarczą alokacja środków wynosiła 600 000 zł., a wsparcie miało charakter premii w wysokości 50 000 zł, dzięki czemu udało nam się dofinansować 12 przyszłych przedsiębiorców na 13 złożonych wniosków. Dla firm już funkcjonujących, alokacja środków wynosiła 1 400 000 zł., jednak ilość wniosków przewyższyła zakładany budżet o ponad połowę. Z 13 złożonych wniosków, 5 projektów zmieściło się w limicie dostępnych środków. Kolejny nabór wniosków jaki przeprowadziliśmy dotyczył działania związanego z budową lub przebudową ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Konkurs trwał od 12 do 26 czerwca 2017 r., zaś kwota alokacji środków wyniosła 950 000 zł. W ramach ogłoszonego naboru zostały złożone 4 wnioski o przyznanie pomocy, w tym jeden przez jednostkę samorządu terytorialnego, zaś trzy przez stowarzyszenia. Jednym z beneficjentów tego działania jest Ochotnicza Straż Pożarna w Borkach Prusinowskich (Gmina Szadek), która jako pierwsza podpisała umowę przyznania pomocy.

Serdecznie gratulujemy Beneficjentom i życzymy powodzenia w realizacji!

więcej