Aktualności

Ogłoszenie o naborze nr 3/2018/G – Projekt grantowy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie.”

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2018/G

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania   19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

na przedsięwzięcie:

„Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców LGD”

realizowane w ramach Projektu Grantowego

więcej

Ogłoszenie o naborze nr 4/2018/G – projekt grantowy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie.”

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2018/G

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania   19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na przedsięwzięcie:

Ochrona, promocja i rozwój obszaru LGD w tym produktów lokalnych
oraz dziedzictwa lokalnego

realizowane w ramach Projektu Grantowego

więcej

Noc Świętojańska, czyli powitanie lata w Gajewnikach

Koniec roku szkolnego to także początek astronomicznego lata a wraz z nim kolejna edycja Nocy Świętojańskiej, która już po raz ósmy odbyła się na terenie Stajni Gajewniki. Tego dnia miało miejsce spotkanie kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń oraz sołectw, czyli ponad 250 osób z całego obszaru LGD „Podkowa”, które wzięły udział we wspólnych warsztatach wyplatania wianków sobótkowych. Na gajewnickiej scenie nie zabrakło artystów z regionu.  Publiczność podziwiała występy dzieci i młodzieży z Zespołu Pieśni i Tańca „Zduńskowolanie”, a także koncert „Małyńskich Nutek”. Relaks zapewniły dźwięki zespołu Billie Jean, zaś koniec imprezy należał do łódzkiej Anilany, która zauroczyła publiczność pokazem obrzędu świętojańskiego. Po zapadnięciu zmroku niebo rozświetlił wyjątkowy pokaz ognia w wykonaniu Teatru Żywiołów Versus.

więcej