Aktualności

Wijemy wianki w Gajewnikach!

plakat

więcej

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków LGD „Podkowa”

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Podkowa” zgodnie z przepisami  § 17 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia zwołuje na dzień 13 czerwca 2017 roku (wtorek) na godzinę 16.30 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Szadku, ul. Widawska 16 WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW Lokalnej Grupy Działania „Podkowa” z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie zebrania, powitanie członków.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Stwierdzenie kworum i prawomocności posiedzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedłożenie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.
 1. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.
 2. Przedłożenie i rozpatrzenie sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności stowarzyszenia za rok 2016.
 3. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za rok 2016.
 4. Przedłożenie Sprawozdania rocznego Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „PODKOWA” za rok 2016.
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego Komisji Rewizyjnej
  z kontroli działalności Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „PODKOWA” za rok 2016.
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podkowa”
 7. Sprawy różne
 8.  Zamknięcie Walnego Zebrania.
więcej

Posiedzenie Rady Programowej LGD „Podkowa”

Informujemy o posiedzeniu Rady Programowej LGD „Podkowa”, które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2017 r. (wtorek) o godz. 15:00 w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Szadku, ul. Widawska 16, 98-240 Szadek. Posiedzenie dotyczyć będzie ponownego rozpatrzenia wniosków, do których zostały złożone protesty w ramach ogłoszonego naboru nr 2/2017, w zakresie:

 • rozwijania działalności gospodarczej

poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

więcej
Strona 20 z 65« Pierwsza...51015...1819202122...253035...Ostatnia »