Aktualności

Podpisanie pierwszych umów!

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniu 25 października 2017 roku o godzinie 12.00 w w siedzibie Urzędu Gminy Zduńska Wola, odbędzie się uroczyste podpisanie pierwszych umów o dofinansowanie z Marszałkiem Województwa Łódzkiego Witoldem Stępniem.

Dodatkowo Zarząd Województwa Łódzkiego oraz Lokalna Grupa Działania „Podkowa” zapraszają na krótkie szkolenie połączone z warsztatem partycypacyjny dla mieszkańców obszaru LGD oraz wszystkich beneficjentów, którzy podpisali umowę na realizację zadania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ”
w zakresie:

  • Podejmowania działalności gospodarczej,
  • Rozwijania działalności gospodarczej, oraz
  • Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lun kulturalnej

objętej Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

więcej

Wizyta studyjna dla mieszkańców LGD „Podkowa” w Krajnie Złotowskiej

W połowie września pięćdziesięciu mieszkańców obszaru LGD „Podkowa” wzięło udział w trzydniowej wizycie studyjnej do Wielkopolski, na teren Lokalnej Grupy Działania „Krajna Złotowska”. Odwiedzenie sąsiedniego regionu było możliwe dzięki partnerstwu oraz wsparciu finansowemu z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt pn. „Wizyta studyjna dla mieszkańców LGD „Podkowa” w Krajnie Złotowskiej” miał na celu poprawę jakości życia mieszkańców naszego obszaru, wymianę wiedzy i informacji oraz promowanie inicjatyw oddolnych. W wyniku realizacji operacji wzrosła wiedza i zainteresowanie uczestników projektu możliwościami podjęcia dodatkowych źródeł dochodu oraz planowania partycypacyjnego. Uczestnicy wizyty poznali działania rolników i przedsiębiorców z Wielkopolski, nauczyli się pracy w grupie dla dobra wspólnego, zaś wyjazd w teren do gospodarstw agroturystycznych pokazał dobre praktyki mieszkańców obszaru LGD „Krajna Złotowska”, które warto powielać. Harmonogram wizyty był bardzo napięty. Nasi mieszkańcy wzięli udział w warsztatach partnerstwa lokalnego oraz wspólnie zastanawiali się jak zaplanować rozwój wsi od nowa. Wyznając zasadę „Lepszy przykład niż wykład”, uczestnicy wyjazdu obserwowali dobre praktyki wykorzystania funduszy unijnych na terenie gmin Lipka, Złotów, Łąkie czy Kełpin. Wzięli także udział w warsztatach makramy oraz kowalstwa.  Prawdziwą ucztą dla oka i podniebienia była wizyta na Hawajach – w najlepszym gospodarstwie agroturystycznym Wielkopolski, słynącym z hodowli danieli. Doskonałym pomysłem na biznes rodzinny okazał się również Gościniec Poziomka w Kujankach. Pobyt na terenie Krajny Złotowskiej był bardzo udany dzięki naszemu przewodnikowi, animatorowi lokalnemu, który od lat zajmuje się tematem partnerstw lokalnych – Panu Markowi Romańcowi. Wracaliśmy do domu pełni energii i pomysłów. Zawiązaliśmy nowe znajomości i kontakty z nadzieją na wspólną współpracę między regionami.

GALERIA ZDJĘĆ Z WYJAZDU STUDYJNEGO

 

 

więcej

Zapraszamy do Wielkopolski – wizyta studyjna w Krajnie Złotowskiej

Przechwytywanie

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” zaprasza mieszkańców obszaru LGD „Podkowa” tj. gmin: Zapolice, Zduńska Wola, Szadek, Zadzim, Poddębice do udziału w bezpłatnej wizycie studyjnej do Wielkopolski (teren LGD „Krajna Złotowska”), która odbędzie się w dniach 13 – 15 września 2017 r. Program wizyty obejmuje m.in.: zwiedzanie gospodarstwa agroturystycznego „Hawaje” wraz z degustacją kuchni regionalnej, spotkanie z przedstawicielami LGD „Krajna Złotowska” oraz lokalnych stowarzyszeń, wizyta w Zagrodzie Krajeńskiej a w niej warsztaty z makramy oraz kowalstwa, szkolenie warsztatowe dot. partnerstwa lokalnego a także warsztaty z planowania partycypacyjnego. Zgłoszenia należy nadsyłać na załączonym formularzu zgłoszeniowym na adres podkowa@zdwola.com.pl lub zgłaszać drogą telefoniczną (tel. 519 057 250, 505 751 577 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30). Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc będzie brana pod uwagę kolejność wpływu zgłoszeń. Przewidujemy udział 50 osób (po równej liczbie przedstawicieli z każdej gminy członkowskiej). Szczegółowych informacji udzielają pracownicy biura: Kinga Maj-Wysokińska – tel. 505 751 577, Agnieszka Chmielecka – tel.: 519 057 250.

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Program wizyty studyjnej

więcej