Aktualności

Informacja

W związku ze zbliżającym się naborem przypominamy o:

  1. Wniosek, zgodnie z ogłoszeniem o naborze, składamy osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną. Jeśli mają Państwo objawy przeziębienia lub grypy bądź mieliście Państwo kontakt z osobą zakażoną COVID-19, prosimy o składanie wniosku przez pełnomocnika bądź osobę upoważnioną. W biurze przestrzegamy zasad: zasłaniamy usta i noc, dezynfekujemy ręce przed wejściem i zachowujemy dystans!
  2. Do biura przynosicie Państwo wniosek w trzech egzemplarzach papierowych (do każdego dołączamy wniosek elektroniczny zapisany na informatycznym nośniku danych). Dwa egzemplarze zostają w biurze LGD, a trzeci a należy do Wnioskodawcy.
  3. Do wniosku załączamy Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, które znajdziecie Państwo w ogłoszeniu o naborze w części Do pobrania.
  4. Do wniosku załączamy dokumenty, które pomogą nam zweryfikować spełnienie przez Państwa kryteriów oceny operacji.

 

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.

więcej

INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ZMIANY UMÓW O PRZYZNANIU POMOCY DLA OSÓB PODEJMUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

W związku z istotnymi zmianami warunków przyznania i wypłaty pomocy dla osób podejmujących działalność gospodarczą wprowadzonych m.in. rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającym rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 i przekazaniem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa formularza aneksu do umów o przyznaniu pomocy (do umów w wersji 4z i wcześniejszych) pragniemy poinformować o możliwości wystąpienia przez obecnych Beneficjentów pomocy z wnioskami o zmianę zawartych umów.

więcej

Wesołych Świąt!

więcej