Aktualności

WYNIKI OCENY NABORU 3/2019 – Podejmowanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” przedstawia wyniki oceny naboru nr 3/2019 w zakresie: Podejmowanie działalności gospodarczej, dokonanej przez Radę Programową LGD „Podkowa” w dniu 25 lipca 2019 r.

Protokół z posiedzenia Rady Programowej LGD „Podkowa” z dnia 25 lipca 2019 r.

Uchwała w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z LSR wraz z listą operacji zgodnych

Uchwała w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych wraz z listą operacji wybranych

Formularz protestu

więcej

Zapraszamy na posiedzenie Rady Programowej

W związku z zakończeniem naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje  w zakresie:

 • Podejmowanie działalności gospodarczej (ogłoszenie o naborze nr 3/2019) 
 • Rozwijanie działalności gospodarczej (ogłoszenie o naborze nr 4/2019)
 • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (ogłoszenie o naborze nr 5/2019)
 • Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (ogłoszenie
  o naborze nr 6/2019)

zapraszam na posiedzenie Rady Programowej LGD „Podkowa”, które odbędzie się w dniu 25 lipca 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w siedzibie LGD „Podkowa”, Czechy 142, 98-220 Zduńska Wola.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie kworum i prawomocności posiedzenia.
 3. Wybór Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej.
 4. Omówienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów wniosków o dofinansowanie.
 6. Złożenie oświadczeń i deklaracji przez członków Rady Programowej.
 7. Ocena wniosków wg zgodności z LSR i oraz podjęcie decyzji w sprawie wyboru wniosków objętych dofinansowaniem.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie.

Materiały na posiedzenie Rady Programowej dostępne są do wglądu w biurze LGD.

Z poważaniem

Piotr Sęczkowski
Przewodniczący Rady Programowej

więcej

Najkrótsza noc w roku za nami!

Kolejna już, dziewiąta edycja Nocy Świętojańskiej odbyła się 21 czerwca 2019 r. na terenie Stajni Gajewniki. Impreza, jak co roku została zorganizowana przez Lokalną Grupę Działania „Podkowa”. Głównym punktem integrującym mieszkańców obszaru były warsztaty wyplatania wianków świętojańskich w których wzięło udział aż 45 sołectw, stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Zapolice, Zduńska Wola, Szadek, Zadzim i Poddębice. Pod czujnym okiem Pani Katarzyny Browne, florystki z Woźnik w gminie Zapolice wypleciono tradycyjne wianki świętojańskie pełne pachnących ziół i kwiatów. Także scena rozkwitła muzyką. A wszystko dzięki śpiewom Bałdrzychowian, Koniczynek, Małyńskich Nutek i Strońska Czaru. Oprócz tradycyjnych pieśni obrzędowych, usłyszeliśmy skoczne piosenki, które porwały publiczność do wspólnego tańca. Pokaz umiejętności tanecznych przy użyciu buławy, flagi czy batonu zaprezentowały Mażoretki „Dalia” z Poddębic. Nocy świętojańskiej dopełnił pokaz tańca z ogniem oraz korowód z wiankami, które zostały puszczone na wodę. Zapraszamy na kolejne święto kwiatów, wody i ognia już za rok!

więcej