Aktualności

Zaproszenie na posiedzenie Rady Programowej

                                                                                                          Czechy, 21 września 2023 r.

 Sz. P.

Członkowie Rady Programowej

 Zapraszam na posiedzenie Rady Programowej LGD „Podkowa”, które odbędzie się w dniu 28 września 2023 r. (czwartek) o godz. 10:00 w siedzibie LGD „Podkowa”, Czechy 142, 98-220 Zduńska Wola celem wydania opinii w zakresie możliwości zmiany Umowy o przyznanie pomocy.

Agenda spotkania:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie kworum i prawomocności posiedzenia.
  3. Wybór Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej.
  4. Omówienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  5. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/224/23 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania „Podkowa” z dnia 15 maja 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza i członków Rady Programowej.
  6. Analiza proponowanych zmian w zakresie umów o przyznanie pomocy.
  7. Złożenie deklaracji przez członków Rady Programowej, wypełnienie Rejestru interesów Członków Rady, weryfikacja powiązań osobowych i kapitałowych.
  8. Wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umów o przyznanie pomocy oraz podjęcie uchwał.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zakończenie.

Ponadto informuję, że materiały związane z porządkiem posiedzenia są dostępne do wglądu w biurze Lokalnej Grupy Działania „Podkowa”.

 

Z poważaniem,

Piotr Sęczkowski

Przewodniczący Rady Programowej

więcej

INFORMACJA

Informujemy o zmianie godzin otwarcia biura:

Poniedziałek – do 12:00 (praca w terenie).

Wtorek – zamknięte (praca w terenie).

Środa – praca w Czechach bez zmian, punkt konsultacyjny w Poddębicach otwarty w godz. 16:00 – 18:00.

Czwartek – bez zmian.

Piątek – biuro w Czechach i punkt konsultacyjny zamknięte (praca w terenie).

Kontakt tel. 519 057 250 lub 505 751 577

więcej

Zapraszamy na przegląd kulinarny w ramach projektu PROEKOiKUL

więcej