Aktualności

Konsultacje społeczne – aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do zapoznania się z projektem zmian Lokalnej Strategii Rozwoju. Dokument można pobrać tutaj: LSR

Uwagi do przedstawionego projektu można wnosić pisemnie (w biurze LGD lub drogą elektorniczna) do dnia 16.12.2019 r. do godz. 12.00.

więcej

Zaproszenie na szkolenie i posiedzenie Rady Programowej

Szanowni Członkowie Rady Programowej,

W związku z zakończeniem naborów wniosków o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania   19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie  Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców LGD (ogłoszenie o naborze nr 1/2019/G), realizowanym w ramach Projektu Grantowego, zapraszam na posiedzenie oraz szkolenie Rady Programowej LGD „Podkowa”, które odbędą się w dniu 12 grudnia 2019 r. (czwartek) o godz. 10:00 w siedzibie LGD „Podkowa”, Czechy 142, 98-220 Zduńska Wola.

Agenda spotkania:

 1. Szkolenie pn.: „Zasady oceny i wyboru projektów do finansowania”,
 2. Posiedzenie Rady Programowej w sprawie oceny wniosków – nabór 1/2019/G:
 • Otwarcie posiedzenia.
 • Stwierdzenie kworum i prawomocności posiedzenia.
 • Wybór Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej.
 • Omówienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 • Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów wniosków
  o powierzenie grantu.
 • Złożenie oświadczeń i deklaracji przez członków Rady Programowej.
 • Ocena wniosków wg zgodności z LSR, lokalnymi kryteriami wyboru grantobiorców, ustalenie kwoty wsparcia oraz podjęcie decyzji w sprawie wyboru wniosków.
 • Wolne wnioski.
 • Zakończenie.

Materiały związane z porządkiem posiedzenia są dostępne do wglądu w biurze Lokalnej Grupy Działania „Podkowa”

Z poważaniem,

Piotr Sęczkowski
Przewodniczący Rady Programowej

 

więcej

Ogłoszenie o naborze 7/2019

Ogłoszenie o naborze 7/2019 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury

więcej