Aktualności

Wyniki oceny naboru nr 2/2022

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” przedstawia wyniki oceny naboru nr 2/2022 w zakresie: Podejmowania działalności gospodarczej (operacje polegające na tworzeniu przedsiębiorstw w zakresie działalności gospodarczej opartej na produktach rolnych) dokonanej przez Radę Programową LGD „Podkowa” w dniu 5 kwietnia 2022 r.

Protokół Rady Programowej LGD Podkowa z dn 05 04 2022

Uchwała nr XVI 201 22 w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z LSR

Lista operacji zgodnych z LSR 

Uchwała nr XVI 203 22 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych

Lista operacji wybranych 

Formularz protestu

więcej

Wyniki oceny naboru nr 1/2022

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” przedstawia wyniki oceny naboru nr 1/2022 w zakresie: Podejmowania działalności gospodarczej dokonanej przez Radę Programową LGD „Podkowa” w dniu 5 kwietnia 2022 r.

Protokół Rady Programowej LGD Podkowa z dn 05.04.2022

Uchwała nr XVI 171 22 w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z LSR

Lista operacji zgodnych z LSR

Uchwała nr XVI 200 22 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych

Lista operacji wybranych

Formularz protestu

 

więcej

1 kwietnia rusza wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich

Już dziś rusza wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich. Pomocy finansowa dla KGW będzie przyznana z budżetu państwa na realizację celów statutowych. Wsparcie skierowane jest do wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym aktualnie znajduje się już 10 857 tych organizacji.

Pomoc finansowa powinna być przeznaczona na realizację celów statutowych koła gospodyń wiejskich, związanych w szczególności z:

 • prowadzeniem działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;
 • prowadzeniem działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
 • wsparciem rozwoju przedsiębiorczości kobiet;
 • inicjowaniem i prowadzeniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
 • upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
 • reprezentowaniem interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
 • rozwijaniem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa raz w  roku. Wartość przyznanej pomocy w poszczególnych latach kształtowała się następująco:

 • 2018 r. – 16 311 000 zł
 • 2019 r. – 29 697 000 zł
 • 2020 r. – 32 871 000 zł
 • 2021 r. – 55 870 000 zł

Od roku 2021 roku kwoty pomocy finansowej zostały zwiększone o 2 tys. zł i wynoszą:

 • 5 tysięcy złotych dla kół gospodyń wiejskich liczących do 30 członków,
 • 6 tysięcy złotych dla kół gospodyń wiejskich liczących od 31 do 75 członków,
 • 7 tysięcy złotych dla kół gospodyń wiejskich liczących ponad 75 członków.

Więcej: https://ksow.pl/aktualnosc/rusza-wsparcie-dla-kol-gospodyn-wiejskich

więcej