Aktualności

Seminarium w Kościerzynie

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach Oddział w Kościerzynie zaprasza do udziału w seminarium nt. „Polskie zwyczaje rodzinne wkładem do europejskiego dziedzictwa kulturowego”, które odbędzie się 17 marca 2015 r. o godz. 10.00.

 

więcej

PROW na lata 2014-2020

prow2020Komisja Europejska 12 grudnia 2014 r. zatwierdziła polską wersję Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  W ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w latach 2014-2020 Polska będzie miała  do wykorzystania w sumie 42,4 mld euro, z czego  budżet Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 13,5 mld euro (środki unijne i krajowe).

więcej

DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

W dniach od 7 do 10 maja br. odbędzie się II edycja ogólnopolskiej akcji promocyjnej  „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”.  Koordynatorem akcji jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego przy zaangażowaniu większości instytucji zajmujących się Funduszami Europejskimi w Polsce, a przede wszystkim Państwa, realizujących projekty. 

Aby wziąć udział w II edycji akcji, wystarczy „otworzyć” swój projekt dla mieszkańców regionu przynajmniej na jeden dzień w okresie od 7 do 10 maja 2015 r. Dzięki udziałowi w Dniach Otwartych uzyskają Państwo możliwość dodatkowej promocji projektu i staną się uczestnikami ogólnopolskiej akcji organizowanej pod jednym, wspólnym szyldem.

W przypadku zainteresowania udziałem w akcji należy wypełnienić elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie akcji: www.dniotwarte.eu, która będzie aktywna od 25 lutego 2015 r.

Dodatkowe informacje odnośnie akcji promocyjnej mogą Państwo uzyskać w Urzędzie Marszałowskim Województwa Łódzkiego. Osobą do kontaktu w tej sprawie jest pani Natalia Kudra tel.  42 663 31 87 mail: natalia.kudra@lodzkie.pl.

Źródło: http://www.lodzkie.pl/prow/dni-otwarte-funduszy-europejskich

więcej