Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą (na dzień 30 września 2014 r.) informacją na temat zawartych umów oraz wysokości wypłaconych środków dla:

  • MAŁYCH PROJEKTÓW“, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi – łącznie zawarto 17 umów przyznania pomocy na łączną kwotę dofinansowania 266 058,15 zł, wypłacono środki w wysokości 215 074,61 zł, zestawienie można pobrać TUTAJ
  • dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania “ODNOWA I ROZWÓJ WSI” – łącznie zawarto 9 umów przyznania pomocy na łączną kwotę dofinansowania 1 754 131,00 zł, wypłacono środki w wysokości 1 278 074,68 zł, zestawienie można pobrać TUTAJ
  • dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania “RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ” – łącznie zawarto 3 umowy przyznania pomocy na łączną kwotę dofinansowania 280 000,00 zł, wypłacono środki w wysokości 190 000,00 zł, zestawienie można pobrać TUTAJ
  • dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania “TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW” – łącznie zawarto 3 umowy przyznania pomocy na łączną kwotę dofinansowania 273 334,50 zł, wypłacono środki w wysokości 179 717,50 zł, zestawienie można pobrać TUTAJ
więcej

“Paprotki” uczestniczą w wyjeździe studyjnym

W dniach 17-19 października 2014 r. koła gospodyń wiejskich z terenu całego województwa łódzkiego wzięły udział w wizycie studyjnej i szkoleniu “Rozwój przedsiębiorczości wśród mieszkańców obszarów wiejskich”, które to odbyły się w Białobrzegach. Nasz obszar reprezentowało stowarzyszenie “Paprotki”.

Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej z tego wydarzenia, zamieszczonej przez p. Marię Kaczorowską, Dyrektor Depratamentu Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: FOTOGALERIA

więcej

Promujemy WARTĘ

IMG_7427„Warta – Atrakcyjny Region Turystyki Aktywnej” to drugi już projekt współpracy realizowany przez Lokalną Grupę Działania „Podkowa”. Projekt ma charakter regionalny. Partnerami w nim są lokalne grupy działania z naszego województwa: „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, “Przymierze Jeziorsko”, “Między Wartą a Nerem” oraz “Poddębice i Zadzim – Kraina bez barier”. Cel jaki wyznaczyli sobie partnerzy realizując przedsięwzięcie jest promocja lokalnych walorów turystycznych Warty i jej dopływów oraz wsparcie rozwoju lokalnej turystyki.

więcej