Aktualności

Idzie nowe

logoRealizacja projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2007-2013 powoli dobiega końca. Wszystkich beneficjentów czeka sporo zmian. Zmienia się także Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Prace przy opracowywaniu nowego programu wciąż trwają. Konsultacje regionalne w naszym województwie odbyły się w dniu 25 lutego w Łodzi. Spotkanie zainicjowane zostało przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uczestniczyli w nim także przedstawiciele naszego regionu.

więcej

Po raz kolejny na styku kultur…

IMG_6126Jubileuszowe, XX Targi – Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR odbyły się w dniach 21-23 lutego 2014 r. w Hali Expo w Łodzi. Lokalna Grupa Działania „Podkowa” skorzystała z możliwości promowania na nich regionu już po raz trzeci.

Atrakcji na naszym stoisku nie brakowało. Każdy, kto je odwiedził mógł smacznie zjeść, zaczerpnąć informacji o ofercie turystycznej i kulturalnej, zaśpiewać, a nawet zatańczyć. W trakcie imprezy pokazaliśmy jak wiele mamy do zaoferowania.

więcej

PARP udziela dotacji

Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków w ramach programu Wsparcie w ramach dużego bonu. Program skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorców działalność produkcyjną na terenie RP. Wsparcie w ramach Programu przeznaczone jest na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologi produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji.

Całkowity Budżet Programu w 2014 roku dostępny dla Wnioskodawców to 3.050.000 zł.

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia trwa od dnia 11 lutego 2014 r. do dnia 20 marca 2014 r. do godz. 16.30.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://www.parp.gov.pl/index/index/2258

więcej