Aktualności

Konsultacje społeczne – aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym projektem zmian Lokalnej Strategii Rozwoju. Z dokumentem można zapoznać się w biurze LGD oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 13.03.2018 r. do godz. 12.00.

więcej

Warsztaty z wniosku o płatność

W dniu 9 lutego 2018 r. pracownicy Wydział Płatności Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, przeprowadzili warsztaty skierowane do Beneficjentów, którzy podpisali  umowy i będą realizować zadania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”w zakresie:
– podejmowania działalności gospodarczej
– rozwijania działalności gospodarczej, oraz
– budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Na warsztaty do siedziby Urzędu Gminy w Zduńskiej Woli przybyli beneficjenci z terenu LGD „Podkowa” oraz LGD „Przymierze Jeziorsko”. Celem spotkania było zapewnienie złożenia wysokiej jakości wniosków o płatność oraz prawidłowe rozliczenie przyznanej pomocy. Zarząd Województwa Łódzkiego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnym wnioskodawcom planuje kolejne warsztaty w ramach inicjatywy LEADER.

więcej

Refleksja nad strategią, czyli ewaluacja Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Podkowa”

W dniu 06 lutego 2018 r. w siedzibie biura LGD „Podkowa” w Czechach odbył się warsztat refleksyjny, którego celem była analiza procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i jego efektów za okres 2016-2017 w ramach PROW na lata 2014-2020.

Warsztat odbył się zgodnie z Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r., w związku ze zobowiązaniem lokalnych grup działania do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Celem warsztatu było lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników a poprzez to całego dokumentu jakim jest strategia. Rozmowy i dyskusje prowadzone w trakcie warsztatów mogą być również podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań – jeśli to będzie konieczne – oraz stanowią wkład w ewaluację ex-post.

W spotkaniu uczestniczyło 14 osób. Byli nimi członkowie LGD w tym przedstawiciele Zarządu, Rady Programowej i Komisji Rewizyjnej jak również pracownicy biura LGD „Podkowa” oraz LGD „Przymierze Jeziorsko”.

więcej
Strona 2 z 5412345...101520...Ostatnia »