Aktualności

WYNIKI OCENY NABORU NR 3/2021

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” przedstawia wyniki oceny naboru nr 3/2021 w zakresie: Rozwijania działalności gospodarczej dokonanej przez Radę Programową LGD „Podkowa” w dniu 24 marca 2021 r.

Protokół z posiedzenia Rady Programowej – 24 03 2021

Uchwała XIII 147 21 w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z LSR 3 2021

Lista operacji zgodnych z LSR 3 2021

Uchwała XIII 156 21 w sprawie przyjęcia listy operacji wybrancych 3_2021

Lista operacji wybranych 3 2021

Uchwała XIII 157 21 w sprawie przyjęcia listy operacji niewybrancych 3_2021

Lista operacji niewybranych 3 2021

Formularz protestu

więcej

WYNIKI OCENY NABORU NR 2/2021

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” przedstawia wyniki oceny naboru nr 2/2021 w zakresie: Podejmowania działalności gospodarczej dokonanej przez Radę Programową LGD „Podkowa” w dniu 24 marca 2021 r.

Protokół z posiedzenia Rady Programowej – 24 03 2021

Uchwała XIII 144 21 w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z LSR 2 2021 wraz z listą operacji zgodnych z LSR

Uchwała XIII 146 21 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych 2 2021 wraz z listą operacji wybranych

Formularz protestu

więcej

Wyniki oceny naboru nr 1/2021

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” przedstawia wyniki oceny naboru nr 1/2021 w zakresie: Podejmowania działalności gospodarczej dokonanej przez Radę Programową LGD „Podkowa” w dniu 24 marca 2021 r.

Protokół z posiedzenia Rade Programowej – 24 03 2021

Uchwała XIII 127 21 w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z LSR 1 2021

Lista operacji zgodnych z LSR 1 2021

Uchwała XIII 143 21 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych 1 2021

Lista operacji wybranych 1 2021

Formularz protestu

więcej