Aktualności

Kolejny udany projekt – zapraszamy na wizytę studyjną w Bieszczady

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” zaprasza mieszkańców obszaru LGD „Podkowa” tj. gmin: Zapolice, Zduńska Wola, Szadek, Zadzim, Poddębice do udziału w bezpłatnej wizycie studyjnej na teren LGD „Zielone Bieszczady”, która odbędzie się w dniach 20 – 22 sierpnia 2018 r. Program wizyty obejmuje m.in.: prezentacja dobrych praktyk LGD „Zielone Bieszczady” – „Leader dawniej i dziś”, spotkanie z przedstawicielami Fundacji „Jaś Wędrowniczek”, wizyta w pracowni artystycznej „Na dwie ręce”, odwiedziny w bieszczadzkich gospodarstwach agroturystycznych, w tym ośrodkach górskiej turystyki jeździeckiej, zwiedzanie Ekomuzeum „Trzy kultury” w Lutowiskach, wizyta w galerii „Stare Kino” i wiele innych. Zgłoszenia należy nadsyłać na załączonym formularzu zgłoszeniowym na adres podkowa@zdwola.com.pl lub zgłaszać drogą telefoniczną (tel. 519 057 250, 505 751 577 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30). Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc będzie brana pod uwagę kolejność wpływu zgłoszeń. Przewidujemy udział 50 osób. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy biura: Kinga Maj-Wysokińska – tel. 505 751 577, Agnieszka Chmielecka – tel.: 519 057 250.

Do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy
Program

Operacja pn. Wizyta studyjna dla mieszkańców LGD „Podkowa” w Krajnie Złotowskiej” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja  Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.

Ponadto, informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW w bazie partnerów! Można to zrobić na stronie internetowej KSOW. Zachęcamy do odwiedzenia portalu internetowego http://ksow.pl

więcej

Operacja własna LGD – brak zgłoszeń

W związku z umieszczeniem w dniu 28 czerwca 2018 roku na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Podkowa”  informacji  nr 1/2018/OW o planowanej do realizacji operacji własnej LGD w ramach przedsięwzięcia: ochrona, promocja i rozwój obszaru LGD w tym m.in. produktów lokalnych oraz dziedzictwa lokalnego informujemy, że od dnia zamieszczenia ww. informacji
do dnia 30 lipca 2018 roku, żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.

W związku z powyższym zgodnie z procedurą oceny i wyboru operacji własnych – po  pozytywnej weryfikacji dokonanej przez Radę Programową, Zarząd Stowarzyszenia LGD „Podkowa” przekaże w najbliższym czasie do Zarządu Województwa Łódzkiego wniosek o udzielenie wsparcia na realizację powyższej operacji własnej.

więcej

Ogłoszenie o naborze nr 3/2018/G – Projekt grantowy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie.”

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2018/G

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania   19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

na przedsięwzięcie:

„Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców LGD”

realizowane w ramach Projektu Grantowego

więcej
Strona 2 z 6512345...101520...Ostatnia »