Aktualności

KONSULTACJE SPOŁECZNE – AKTUALIZACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do zapoznania się z projektem zmian Lokalnej Strategii Rozwoju. Dokument można pobrać tutaj: LSR

Uwagi do przedstawionego projektu można wnosić pisemnie (w biurze LGD lub drogą elektroniczną) do dnia 17.02.2020 r. do godz. 12.00.

więcej

WYNIKI OCENY NABORU NR 7/2019

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” przedstawia wyniki oceny naboru nr 7/2019 w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej dokonanej przez Radę Programową LGD „Podkowa” w dniu 31 stycznia 2020 r.

więcej

Zaproszenie Rada Programowa

Szanowni Członkowie Rady Programowej, 

W związku z zakończeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje  w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (ogłoszenie o naborze nr 7/2019) zapraszam na posiedzenie Rady Programowej LGD „Podkowa”, które odbędzie się w dniu 31 stycznia 2020 r. (piątek) o godz. 10:00 w siedzibie LGD „Podkowa”, Czechy 142, 98-220 Zduńska Wola.

więcej