Aktualności

OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU GRANTOWEGO NR 3/2018/G – „Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców LGD”

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” przedstawia poniżej wyniki oceny wraz z pełną dokumentacją naboru nr 3/2018/G w zakresie  „Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców LGD” po ocenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Podkowa” dokonanej w dniu 26.09.2018r.

więcej

Zapraszamy na posiedzenie Rady Programowej

W związku z zakończeniem naborów wniosków o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania   19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na przedsięwzięcia:

 • Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców LGD (ogłoszenie o naborze nr 3/2018/G) 
 • Ochrona, promocja i rozwój obszaru LGD w tym produktów lokalnych oraz dziedzictwa lokalnego” (ogłoszenie o naborze nr 4/2018/G)

zapraszam na posiedzenie Rady Programowej LGD „Podkowa”, które odbędzie się w dniu 26 września 2018 r. (środa) o godz. 12:00 w siedzibie LGD „Podkowa”, Czechy 142, 98-220 Zduńska Wola.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie kworum i prawomocności posiedzenia.
 3. Wybór Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej.
 4. Omówienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów wniosków
  o powierzenie grantu.
 6. Złożenie oświadczeń i deklaracji przez członków Rady Programowej.
 7. Ocena wniosków wg zgodności z LSR i oraz podjęcie decyzji w sprawie wyboru wniosków objętych dofinansowaniem.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie.

Z poważaniem

Piotr Sęczkowski
Przewodniczący Rady Programowej

więcej

Bezpłatny wyjazd studyjny w ramach realizacji operacji pn. „Wizyta studyjna dla pracowników i członków lokalnych grup działania z terenu woj. łódzkiego do LGD Partnerstwo Ducha Gór”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Łódzka Sieć Lokalnych Grup Działania bierze udział w realizacji operacji pn. „Wizyta studyjna dla pracowników i członków lokalnych grup działania z terenu woj. łódzkiego do LGD Partnerstwo Ducha Gór”.

Bezpłatna wizyta studyjna na teren LGD „Partnerstwo Ducha Gór” odbędzie się w dniach 4-7. 09. 2018 r.

Operacja pn. „Wizyta studyjna dla pracowników i członków lokalnych grup działania z terenu woj. łódzkiego do LGD Partnerstwo Ducha Gór”. jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja  Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Formularz zgłoszeniowy, który jest warunkiem uczestnictwa w wyjeździe, należy wypełnić i przesłać drogą elektroniczną na adres lgdpodkowa@gmail.com. Termin nadsyłania zgłoszeń: 24 sierpnia 2018 r.

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

więcej
Strona 2 z 6612345...101520...Ostatnia »