Aktualności

Zmiany w terminach naborów wniosków!

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w związku:

– ze zmianą ustawy z dnia 20 lutego 2015 o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015 r. poz. 378; z 2017 r. poz. 5 i poz. 1475), które weszły w życie 2 września 2017 roku oraz

– z wydaniem Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata, 2014–2020” (Dz.U. 2017 poz. 1588) oraz

– z wejściem w życie w dn. 02.10.2017r. Wytycznych nr 6/4/2017 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania poprzez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020,

LGD zobowiązana jest w pierwszej kolejności dostosować swoje procedury konkursowe do nowych przepisów legislacyjnych.

Terminy kolejnych naborów wniosków (w tym grantów) zostaną ogłoszone po akceptacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wprowadzonych zmian do procedur. Aktualne informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej oraz w biurze „LGD” Podkowa.

więcej

Wnioski o płatność – prezentacja

Zapraszamy naszych beneficjentów do zapoznania się z prezentacją przygotowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego dotyczącą Wniosków o Płatność:
Prezentacja dla beneficjentów PROW 2014-2020
więcej

Nowe formularze wniosków

Uprzejmie informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonała aktualizacji wzorów formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020. Nowe wzory dokumentów, obowiązują  od 16 października 2017 r.

Ww. dokumenty  są dostępne na naszej stronie w zakładce FORMULARZE WNIOSKÓW oraz na stronie internetowej ARiMRhttp://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

 

więcej
Strona 2 z 5112345...101520...Ostatnia »